Reference

Idejni projekti

 1. Idejni projekt sortirnice otpada, Čistoća d.o.o. Zadar, Zadar, svibanj 2023.
 2. Idejni projekt za Privremeno skladištenje odvojeno prikupljenog neopasnog otpada u Virovitici, Flora VTC, Virovitica, siječanj 2022.
 3. Idejno rješenje dvorišta za građevni otpad s odlagalištem inertnog otpada , Istrakop d.o.o., Poreč , studeni 2021.
 4. Idejno rješenje kompostane i Reciklažnog dvorišta , GRAD BIOGRAD NA MORU, Biograd na Moru, lipanj 2022.
 5. Idejno rješenje mogućnosti proširenja odlagališta otpada Mraclinska Dubrava , Grad Velika Gorica , Velika Gorica , svibanj 2021.
 6. Idejno rješenje RD Višnjan, MONTENES d.o.o. komunalno poduzeće Općine Višnjan , Višnjan , svibanj 2023.
 7. Idejno tehnološko rješenje smještaja za dio odvojene cjeline-Reciklažno dvorište I Sortirnica, Komunalno poduzeće Križevci, Križevci, listopad 2020.
 8. Izmjena Idejnog projekta odlagališta otpada "Novi Dvori" u Zaprešiću, Grad Zaprešić , Zaprešić , travanj 2021.
 9. Izmjena projektne dokumentacije Gradskog odlagališta otpada u Županji- Idejni projekt zatvaranja odlagališta izmjene etape 3, te uvođenje etape 4odlagalište neopasnog otpada etape 5 odlagalište neopasnog otpada , Grad Županja , Županja , ožujak 2023.
 10. Izmjena projektne dokumentacije Gradskog odlagališta u Belom Manastiru- izmjena Idejnog projekta Gradskog odlagališta otpada u Belom Manastiru, Ekos d.o.o.Osijek , Osijek, svibanj 2021.
 11. Izmjena projektne dokumentacije odlagališta komunalnog i neopasnog otpada Belišće - izmjena Idejnog projekta komunalnog i neopasnog industrijskog otpada ''Belišće'' u Belišću, Ekos d.o.o. Osijek, Belišće, travanj 2021.
 12. Izmjena projektne dokumentacije sanacije odlagališta Baštijunski brig, idejno rješenje i idejni projekt, Glavni projekt 1 etape , GRAD BIOGRAD NA MORU, Biograd na Moru , prosinac 2022.
 13. Izmjene i dopune dokumentacije za sanaciju i zatvaranje odlagališta komunalnog otpada Peski u Đurđevcu - Idejni projekt sanacije , KOMUNALNE USLUGE ĐURĐEVAC d.o.o., Đurđevac , kolovoz 2023.
 14. Izrada idejnog projekta za izgradnju RD za obradu građevnog otpada , Bikarac d.o.o., Šibenik, kolovoz 2020.
 15. Izrada idejnog rješenja i idejnog projekta te elaborata zaštite okoliša za ZCGO postrojenje za sortiranje , Hidroplan d.o.o., Zagreb , srpanj 2020.
 16. Izrada projektne dokumentacije za postrojenje za obradu građevnog i glomaznog otpada na lokaciji Belaj - izrada idejnog rješenja, ECO Solution, Belaj , siječanj 2021.
 17. Izrada projektno- tehničke dokumentacije za Gradsko odlagalište otpada u Virovitici -Idejni projekt , Grad Virovitica, Virovitica , prosinac 2020."
 18. Izrada projektno‐tehničke dokumentacije za zatvaranje odlagališta otpada ''Cerovka'' -Idejni projekt za ishođenje dozvole , Grad Sv. Ivan Zelina, Sv. Ivan Zelina, prosinac 2020.
 19. Izrada zahtjeva za izmjenu i dopunu lokacijske dozvole - jama Sovjak, FOND ZA ZAŠTITU OKOLIŠA I ENERGETSKU UČINKOVITOST, , rujan 2020.
 20. Projektna dokumentacija sanacije komunalnog odlagališta otpada Pavlovac -Idejni projekt sanacije , Grad Slunj, Slunj, veljača 2021.
 21. Projektna dokumentacija za sanaciju i zatvaranje odlagališta neopasnog otpada Glavica Cetingrad -Idejni projekt sanacije odlagališta Glavica te ishođenje posebnih uvjeta i Lokacijske dozvole , Općina Cetingrad , Cetingrad , ožujak 2020.
 22. Projektna dokumentacija za zatvaranje odlagališta Radosavci -idejno rješenje, idejni projekt za ishođenje izmjene i dopune lokacijske dozvole, Grad Slatina , Slatina , prosinac 2022.
 23. Projektno-tehnička dokumentacija sanacije odlagališta otpada Podum -Izrada Idejnog rješenja za ishođenje posebnih uvjeta i uvjeta priključenja sa ishođenjem istih putem sustava E-dozvola s izradom geodetske snimke zahvata, izmjena i dopuna Idejnog projekta odlagališta otpada, Grad Otočac , Otočac , lipanj 2021.
 24. Projektno-tehnička dokumentacija za proširenje odlagališta Petrovačka dola -Idejni projekt , Grad Vukovar , Vukovar, rujan 2021.
 25. Usluga izrade idejnog rješenja za izgradnju sortirnice za obradu odvojeno sakupljenog komunalnog otpada na lokaciji Reciklažnog centra Mraclinska Dubrava, Velika Gorica, Grad Velika Gorica , Velika Gorica , veljača 2020.
 26. Idejni projekt za Privremeno skladištenje odvojeno prikupljenog neopasnog otpada u Virovitici, Flora VTC, Virovitica, siječanj 2022.
 27. Idejno rješenje dvorišta za građevni otpad s odlagalištem inertnog otpada , Istrakop d.o.o., Poreč , studeni 2021.
 28. Idejno rješenje kompostane i Reciklažnog dvorišta , GRAD BIOGRAD NA MORU, Biograd na Moru, lipanj 2022.
 29. Idejno rješenje mogućnosti proširenja odlagališta otpada Mraclinska Dubrava , Grad Velika Gorica , Velika Gorica , svibanj 2021.
 30. Idejno rješenje RD Višnjan, MONTENES d.o.o. komunalno poduzeće Općine Višnjan , Višnjan , svibanj 2023.
 31. Idejno tehnološko rješenje smještaja za dio odvojene cjeline-Reciklažno dvorište I Sortirnica, Komunalno poduzeće Križevci, Križevci, listopad 2020.
 32. Izmjena Idejnog projekta odlagališta otpada "Novi Dvori" u Zaprešiću, Grad Zaprešić , Zaprešić , travanj 2021.
 33. Izmjena projektne dokumentacije Gradskog odlagališta otpada u Županji- Idejni projekt zatvaranja odlagališta izmjene etape 3, te uvođenje etape 4odlagalište neopasnog otpada etape 5 odlagalište neopasnog otpada , Grad Županja , Županja , ožujak 2023.
 34. Izmjena projektne dokumentacije Gradskog odlagališta u Belom Manastiru- izmjena Idejnog projekta Gradskog odlagališta otpada u Belom Manastiru, Ekos d.o.o.Osijek , Osijek, svibanj 2021.
 35. Izmjena projektne dokumentacije odlagališta komunalnog i neopasnog otpada Belišće - izmjena Idejnog projekta komunalnog i neopasnog industrijskog otpada ''Belišće'' u Belišću, Ekos d.o.o. Osijek, Belišće, travanj 2021.
 36. Izmjena projektne dokumentacije sanacije odlagališta Baštijunski brig, idejno rješenje i idejni projekt, Glavni projekt 1 etape , GRAD BIOGRAD NA MORU, Biograd na Moru , prosinac 2022.
 37. Izmjene i dopune dokumentacije za sanaciju i zatvaranje odlagališta komunalnog otpada Peski u Đurđevcu - Idejni projekt sanacije , KOMUNALNE USLUGE ĐURĐEVAC d.o.o., Đurđevac , kolovoz 2023.
 38. Izrada idejnog projekta za izgradnju RD za obradu građevnog otpada , Bikarac d.o.o., Šibenik, kolovoz 2020.
 39. Izrada idejnog rješenja i idejnog projekta te elaborata zaštite okoliša za ZCGO postrojenje za sortiranje , Hidroplan d.o.o., Zagreb , srpanj 2020.
 40. Izrada projektne dokumentacije za postrojenje za obradu građevnog i glomaznog otpada na lokaciji Belaj - izrada idejnog rješenja, ECO Solution, Belaj , siječanj 2021.
 41. Izrada projektno- tehničke dokumentacije za Gradsko odlagalište otpada u Virovitici -Idejni projekt , Grad Virovitica, Virovitica , prosinac 2020."
 42. Izrada projektno‐tehničke dokumentacije za zatvaranje odlagališta otpada ''Cerovka'' -Idejni projekt za ishođenje dozvole , Grad Sv. Ivan Zelina, Sv. Ivan Zelina, prosinac 2020.
 43. Izrada zahtjeva za izmjenu i dopunu lokacijske dozvole - jama Sovjak, FOND ZA ZAŠTITU OKOLIŠA I ENERGETSKU UČINKOVITOST, , rujan 2020.
 44. Projektna dokumentacija sanacije komunalnog odlagališta otpada Pavlovac -Idejni projekt sanacije , Grad Slunj, Slunj, veljača 2021.
 45. Projektna dokumentacija za sanaciju i zatvaranje odlagališta neopasnog otpada Glavica Cetingrad -Idejni projekt sanacije odlagališta Glavica te ishođenje posebnih uvjeta i Lokacijske dozvole , Općina Cetingrad , Cetingrad , ožujak 2020.
 46. Projektna dokumentacija za zatvaranje odlagališta Radosavci -idejno rješenje, idejni projekt za ishođenje izmjene i dopune lokacijske dozvole, Grad Slatina , Slatina , prosinac 2022.
 47. Projektno-tehnička dokumentacija sanacije odlagališta otpada Podum -Izrada Idejnog rješenja za ishođenje posebnih uvjeta i uvjeta priključenja sa ishođenjem istih putem sustava E-dozvola s izradom geodetske snimke zahvata, izmjena i dopuna Idejnog projekta odlagališta otpada, Grad Otočac , Otočac , lipanj 2021.
 48. Projektno-tehnička dokumentacija za proširenje odlagališta Petrovačka dola -Idejni projekt , Grad Vukovar , Vukovar, rujan 2021.
 49. Usluga izrade idejnog rješenja za izgradnju sortirnice za obradu odvojeno sakupljenog komunalnog otpada na lokaciji Reciklažnog centra Mraclinska Dubrava, Velika Gorica, Grad Velika Gorica , Velika Gorica , veljača 2020.
 50. Projektna dokumentacija za izgradnju Reciklažnog dvorišta, idejni projekt za ishođenje lokacijske dozvole, Općina Šestanovac , Šestanovac , lipanj 2019.
 51. Idejno rješenje odvodnje oborinske vode pogona za gospodarenje otpadom na lokaaciji Sesvetski Kraljevac , Gajeta d.o.o. , Zagreb , veljača 2019.
 52. Idejni projekt za izdavane izmjena i dopuna lokacijske dozvole Reciklažnog dvorišta, sortirnice i parkirališta , Grad Biograd na Moru, Biograd na Moru, lipanj 2019.
 53. Idejno rješenje odlagališta , Komunalac d.o.o. , Vukovar , studeni 2019.
 54. Idejno rješenje ostali sadržaji , Komunalac d.o.o. , Vukovar , studeni 2019.
 55. Idejni projekt Gradskog odlagališta otpada u Županji, Čistoća Županja d.o.o., Županja, svibanj 2018.
 56. Idejno rješenje kao podloga za izradu elaborata o ocjeni o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš- Gradskog odlagališta otpada u Županji, Čistoća Županja d.o.o., Županja, svibanj 2018.
 57. Projektna dokumentacija za reciklažno dvorište - Idejni projekt, Grad Buje , Buje, svibanj 2018.
 58. Projektna dokumentacija za sanaciju i zatvaranje odlagališta "Macure-Jelenik" - idejni projekt , Općina Kistanje , Kistanje , prosinac 2018.
 59. Izrada novelacije projektne dokumentacije odlagališta otpada "Grabovica" -idejno rješenje za dobivanje posebnih uvjeta od javnopravnih tijela, idejni projekt sanacije odlagališta sa etapnom izgradnjom u 2 etape , Čistoća d.o.o., Dubrovnik, srpanj 2018.
 60. Idejno rješenje zone za gospodarenje otpadom, Grad Vrgorac, Vrgorac , rujan 2018.
 61. Projektno-tehnička dokumentacija za izmjenu građevinske dozvole sanacije i izgradnje odlagališta otpada Novi Dvori -idejni projekt za potrebe izmjena i dopuna lokacijske dozvole , Grad Zaprešić, Zaprešić , lipanj 2018.
 62. Idejni projekt otpada Johovača za potrebe izmjene lokacijske dozvole , KOMUNALAC GAREŠNICA , Garešnica , travanj 2018.
 63. Izmjena i dopuna Idejnog projekta odlagališta otpada Kurjakana -etapa 6, Grad Novska , Novska , kolovoz 2018.
 64. Projektna dokumentacija sanacije odlagališta neopasnog otpada Baštijunski brig-idejni projekt , Grad Biograd na Moru, Biograd na Moru, prosinac 2018.
 65. Projektno-tehnička dokumentacija sanacije odlagališta Razbojište, idejni projekt zatvaranja odlagališta, Općina Perušić, Perušić , prosinac 2018.
 66. Projektna dokumentacija sanacije komunalnog odlagališta otpada Lovornik - izrada idejnog projekta za izmjenu i dopunu lokacijske dozvole, Grad Ploče , Ploče , studeni 2018.
 67. Izmjene i dopune Idejnog i geodetskog projekta , Grad Rovinj, Sukošan , rujan 2018.
 68. Idejni projekt za izdavanje izmjena i dopuna lokacijske dozvole reciklažnog dvorišta, pretovarne stanice sa sortirnicom i parkirališta , Grad Biograd na Moru, Biograd na Moru, studeni 2018.
 69. Izmjena i dopuna idejnog projekta odlagališta otpada "Rakitovac" u Gospiću, Grad Gospić, Gospić, studeni 2018.
 70. Projektna dokumentacija: Idejni projekt- Odlagalište otpada u Vrbanji, Općina Vrbanja, Vrbanja, svibanj 2017.
 71. Idejni projekt - Izgradnja druge faze odlagališnih kaseta sa propadajućom infrastrukturom na Regionalnoj deponiji "Mošćanica", AKSA d.o.o., Zenica, srpanja 2017.
 72. Izmjene i dopune idejnog projekta odlagališta Ilovac u svrhu ishođenja lokacijske dozvole , Grad Karlovac, Karlovac, studeni 2017.
 73. Idejni projekt sanacije i zatvaranja odlagališta otpada Hintovo , Općina Gola, Gola, svibanj 2017.
 74. Idejno rješenje sortirnice , Komunalac d.o.o. Garešnica, Garešnica, kolovoz 2017.
 75. Idejni projekt privremene brane na sanitarnoj čeliji, JP DEP-OT d.o.o., Banja Luka , kolovoz 2017.
 76. Geodetski projekt i Idejni projekt za izgradnju Reciklažnog dvorišta za komunalni otpad i ishođenje lokacijske dozvole , Općina Kistanje, Kistanje , prosinac 2017.
 77. Geodetski projekt i Idejni projekt za izgradnju Reciklažnog dvorišta za građevni otpad i ishođenje lokacijske dozvole , Općina Kistanje, Kistanje , prosinac 2017.
 78. Idejno rješenje sanacije odlagališta otpada Novi Dvori , Grad Zaprešić, Zaprešić , prosinac 2017.
 79. Izmjena i dopuna Idejnog projekta reciklažnog dvorišta za komunalni otpad , Zlatna Luka Sukošan d.o.o., Sukošan , listopad 2017.
 80. Izmjena i dopuna Idejnog projekta reciklažnog dvorišta za građevinski otpad , Zlatna Luka Sukošan d.o.o., Sukošan , listopad 2017.
 81. Idejni projekt za reciklažno dvorište i idejni projekt za građevni otpad u općini Sukošan , Općina Sukošan , Sukošan , prosinac 2017.
 82. Dio Projektno- tehničke dokumentacije za izgradnju Centra za gospodarenje otpadom i pretovarnih stanica na području Zadarske županije za sufinanciranje iz EU Fondova, FZOEU, Zadarska županija, rujan 2016.
 83. Izmjene i dopune - Idejni projekt - Sanacija jame "Sovjak", Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, Sovjak, rujan 2016.
 84. Idejni projekt - Izmjene i dopune lokacijske dozvole - Odlagalište otpada "Ivančino brdo", Komunalno poduzeće d.o.o. Križevci, Križevci, lipanj 2016.
 85. Idejno rješenje - Bioreaktorsko odlagalište u Poljani Biškupečkoj, T&H INVEST d.o.o., Varaždin, rujan 2016.
 86. Izmjene i dopune - Idejni projekt za izdavanje Lokacijske dozvole za izgradnju Regionalnog centra za gospodarenje otpadom sjeverozapadne Hrvatske "Piškornica", PIŠKORNICA d.o.o., Koprivnički Ivanec, prosinac 2016.
 87. Izmjene i dopune - Idejni - Pretovarna stanica, reciklažno dvorište, sortirnica i kompostište na odlagalištu komunalnog otpada "Donji Picudo" - Umag, 6. Maj d.o.o., Umag, lipanj 2015.
 88. Projektna dokumentacija reciklažnog dvorišta Idejno rješenje , Grad Sinj, Sinj, srpanj 2015.
 89. Idejni projekt - Reciklažno dvorište građevinskog i bio otpada, Obrt Bumba , Vodice, ožujak 2015.
 90. Projektna dokumentacija - Idejni projekt, te Elaborat mjera zaštite od požara - Reciklažno dvorište sa pokretnom trakom za razdvajanje korisnih vrsta otpada (plastika, papir, karton i sl.), Grad Petrinja , Petrinja, svibanj 2015.
 91. Idejni projekt - Reciklažno dvorište za građevinski otpad i odlagalište inertnog otpada na lokaciji Valdemat, Grad Umag , Umag, prosinac 2015.
 92. Idejni projekt - Reciklažno dvorište Novigrad; Geodetski projekt 1. dio, Općina Novigrad, Novigrad, srpanj 2015.
 93. Idejni projekt - Reciklažno dvorište za građevinski otpad u Novigradu, Općina Novigrad, Novigrad, srpanj 2015.
 94. Idejni projekt za odlagališta Bihać, Javno poduzeće "REG-DEP" d.o.o. Bihač, Bihač, siječanj 2015.
 95. Idejni projekt za odlagališta Živinice , EKO-SEP d.o.o., Živinice, ožujak 2015.
 96. Idejni projekt i dopuna Geodetskog projekta - Izgradnja Mini-pretovarne stanice na otoku Zverincu, Eko d.o.o. , Zadar, listopad 2015.
 97. Idejni projekt - Reciklažno dvorište na lokaciji "Kopačica ", Čistoća i zelenilo Konavle d.o.o. , , svibanj 2015.
 98. Idejni projekt - Reciklažno dvorište u Općini Stari Jankovci, Općina Stari Jankovci, Stari Jankovci, listopad 2015.
 99. Idejni projekt – Izmjene i dopune - Reciklažno dvorište, pretovarna stanica sa sortirnicom i parkiralište, Grad Biograd na Moru, Biograd na Moru, srpanj 2015.
 100. Idejni projekt i Elaborat zaštite okoliša - Nova lokacija pretovarne stanice na području Općine Gračac, Općina Gračac, Gračac, kolovoz 2015.
 101. Idejni projekt - Reciklažno dvorište građevinskog otpada na dijelu k.č. 1144 i 1143 u K.O. Jerovec - Ivanec, Ivkom d.d., Ivanec, lipanj 2015.
 102. izmjene i dopune - Idejni projekt - Sanacija odlagališta "Rakitovac", Grad Gospić , Gospić, listopad 2015.
 103. Izrada dokumentacije za sanaciju odlagališta opasnog otpada „Jama Sovjak" u općini Viškovo, u Primorsko-goranskoj županiji, idejna rješenaj i idejni projekt , COWI (Danska), Sovjak, ožujak 2014.
 104. Idejni projekt - Izgradnja Mini-pretovarnih stanica na 7 otoka za lokacijsku dozvolu - Iž, Silba, Molat, Olib, Rava, Ist i Premuda, Eko d.o.o., Zadarska županija, studeni 2014.
 105. Idejni projekt - Izmjene i dopune lokacijske dozvole - odlagalište "Duplja", KTD Ivanj d.o.o., Novi Vinodolski, siječanj 2014.
 106. Idejni projekt - Odlagalište otpada "Ivančino brdo" u Križevcima, Komunalno poduzeće, d.o.o., Križevci, siječanj 2014.
 107. Idejni projekt - Izmjene i dopune lokacijske dozvole odlagališta "Cetin" , Komunalac d.o.o. Vrbovsko , Vrbovsko, ožujak 2014.
 108. Idejni projekt - Izmjene i dopune lokacijske dozvole odlagališta "Peski", Komunalne usluge Đurđevac d.o.o., Đurđevac, travanj 2014.
 109. Idejni projekt -Izmjene i dopune lokacijske dozvole odlagališta "Lončarica Velika", Grad Osijek , Osijek, lipanj 2014.
 110. Idejno rješenje - Reciklažno dvorište u Županji, Čistoća Županja d.o.o., Županja, rujan 2014.
 111. Izmjene i dopune Idejni projekt - Sanacija odlagališta otpada "Ilovac", Čistoća d.o.o., Karlovac, travanj 2014.
 112. Idejno rješenje - Reciklažno dvorište u Daruvaru, Darkom d.o.o. Daruvar, Daruvar, travanj 2014.
 113. Idejno rješenje - Proširenje zahvata odlagališta "Radosavci" s prostorom za obradu građevinskog otpada, biološkom obradom otpada i pretovarnom stanicom , Grad Slatina, Slatina, rujan 2014.
 114. Idejno rješenje - Uređenje reciklažnog dvorišta na odlagalištu "Radosavci" kod Slatine, Grad Slatina, Slatina, lipanj 2014.
 115. Izmjene projektne dokumentacije -Idejni projekt - Odlagalište otpada "Taborište", Grad Petrinja , Taborište, listopad 2014.
 116. Idejno rješenje - Izgradnja plohe za sanitarno odlaganje otpada i posebna infrastruktura na odlagalištu komunalnog otpada "Stara Ciglana", Čistoća Županja d.o.o., Županja, rujan 2014.
 117. Projektna dokumentacija - Idejni projekt - Reciklažno dvorište Sukošan, Komunalno poduzeće Zlatna luka Sukošan d.o.o., Sukošan, studeni 2014.
 118. Projektna dokumentacija - Idejni projekt - Reciklažno dvorište za građevni otpad Sukošan, Komunalno poduzeće Zlatna luka Sukošan d.o.o., Sukošan, studeni 2014.
 119. Idejni projekt - Proširenje lokacije odlagališta otpada "Podum", Grad Otočac , Otočac, studeni 2014.
 120. Izmjene i dopune - Idejni projekt - Izdavanje lokacijske dozvole za izgradnju Centra za gospodarenje otpadom Zadarske županije, EKO d.o.o. , Zadarska županija, prosinac 2014.
 121. Idejno rješenje - Uređenje reciklažnog dvorišta na odlagalištu "Poljanak" - s troškovnikom , EKO VRLIKA d.o.o., Vrlika, prosinac 2014.
 122. Izmjene i dopune - Idejni projekt - Sanacije odlagališta otpada ''Tuk'' u Orahovici, Papuk d.o.o., Orahovica, ožujak 2013.
 123. Idejno rješenje - Proširenje lokacije "Podum", Grad Otočac , Otočac, ožujak 2013.
 124. Idejni projekt - Ishođenje izmjena i dopuna lokacijske dozvole odlagališta otpada "Sarvaš", Grad Osijek, Osijek, kolovoz 2013.
 125. Izmjene i dopune - Idejni projekt - Odlagalište otpada na lokaciji "Griža" u Buzetu, Park d.o.o., Buzet, travanj 2013.
 126. Idejni projekt - Izdavanje izmjene i dopune lokacijske dozvole ratnog odlagališta otpada "Filipovica" - Osijek, Grad Osijek, Osijek, lipanj 2013.
 127. Izmjene i dopune - Idejni projekt - Proizvodnja bioplina i električne energije u bioplinskom postrojenju tvrtke Agroproteinka d.d. , Agroproteinka d.d., Sesvetski Kraljevac, srpanj 2013.
 128. Idejno rješenje - Sortirnica i reciklažno dvorište, Peovica d.o.o. , Omiš, studeni 2013.
 129. Idejni projekt - Izgradnja sortirnice otpada, Grad Beli Manastir , Beli Manastir, kolovoz 2012.
 130. Novelacija - Idejni projekt - Za izdavanje lokacijske dozvole sanacije i zatvaranja odlagališta otpada "Hintov" u naselju Gola, Općina Gola, Gola, svibanj 2012.
 131. Idejni projekt - Pristupna, protupožarna cesta na odlagalištu neopasnog otpada "Grabovica", Dubrovnik, ČISTOĆA d.o.o., Dubrovnik, prosinac 2012.
 132. Idejni projekt za izdavanje lokacijske dozvole sanacije odlagališta neopasnog otpada "Baštijunski Brig", Grad Biograd na Moru, studeni 2012.
 133. Idejni projekt za izdavanje izmjena i dopuna lokacijske dozvole za sanaciju odlagališta otpada "Petrovačka dola", Grad Vukovar, siječanj 2012.
 134. Idejni projekt za izdavanje lokacijske dozvole reciklažnog dvorište i pretovarne stanice sa sortirnicom na lokaciji grada Biograd na Moru, Grad Biograd na Moru, siječanj 2012.
 135. Idejni projekt za izdavanje lokacijske dozvole za izgradnju Centra za gospodarenje otpadom Karlovačke županije, Karlovačka županija, siječanj 2012.
 136. Idejni projekt za izdavanje lokacijske dozvole sanacije i zatvaranja odlagališta otpada "Hintovo", Općina Gola, svibanj 2012.
 137. Izmjena i dopuna idejnog projekta Reciklažnog dvorišta Mraclinska Dubrava, Grad Velika Gorica, srpanj 2012.
 138. Idejno rješenje sortirnice otpada za grad Beli Manastir, Grad Beli Manastir, srpanj 2012.
 139. Idejni projekt pristupne, protupožarne ceste na odlagalištu neopasnog otpada "Grabovica" u Dubrovniku, Čistoća d.o.o., studeni 2012.
 140. Idejni projekt za izdavanje lokacijske dozvole mini-pretovarne stanice "Iž", EKO d.o.o. Zadar, prosinac 2012.
 141. Idejni projekt za izdavanje lokacijske dozvole mini-pretovarne stanice "Ist", EKO d.o.o. Zadar, prosinac 2012.
 142. Idejni projekt za izdavanje lokacijske dozvole mini-pretovarne stanice "Olib", EKO d.o.o. Zadar, prosinac 2012.
 143. Idejni projekt za izdavanje lokacijske dozvole mini-pretovarne stanice "Premuda", EKO d.o.o. Zadar, prosinac 2012.
 144. Idejni projekt za izdavanje lokacijske dozvole mini-pretovarne stanice "Molat", EKO d.o.o. Zadar, prosinac 2012.
 145. Idejni projekt za izdavanje lokacijske dozvole mini-pretovarne stanice "Rava", EKO d.o.o. Zadar, prosinac 2012.
 146. Idejni projekt za izdavanje lokacijske dozvole mini-pretovarne stanice "Silba", EKO d.o.o. Zadar, prosinac 2012.
 147. Izmjene i dopune idejnog projekta odlagališta u Belišću, Kombel.d.o.o., prosinac 2012.
 148. Idejno rješenje proizvodnje bioplina i električne energije u bioplinskom postrojenju poduzeća Agroproteinka d.d., veljača 2011.
 149. Idejno rješenje reciklažnog dvorišta sa sortirnicom i pretovarnom stanicom za područje grada Vodica, Leć Vodice d.o.o., ožujak 2011.
 150. Idejni projekt za izmjenu i dopunu lokacijske dozvole u sklopu ŽCGO ''Marišćina'', KD Čistoća d.o.o. Rijeka, veljača 2011.
 151. Idejno rješenje reciklažnog dvorišta sa sortirnicom i pretovarnom stanicom na lokaciji Donji Picudo u Umagu, 6. Maj d.o.o., lipanj 2011.
 152. Idejni projekt za izmjene i dopune lokacijske dozvole za odlagalište neopasnog otpada "Peski" u Đurđevacu, Komunalije d.o.o., rujan 2011.
 153. Idejni projekt za izdavanje izmjene i dopune lokacijske dozvole za Gradsko odlagalište otpada, Grad Virovitica, svibanj 2010.
 154. Dopuna idejnog projekta za izdavanje lokacijske dozvole odlagališta otpada "Johovača", Komunalac d.o.o., Grešnica, lipanj 2010.
 155. Idejni projekt rekonstrukcije za izdavanje lokacijske dozvole odlagališta neopasnog otpada "Božička", Grad Jastrebarsko, rujan 2010.
 156. Idejni projekt za izdavanje uvjeta za izgradnju građevine za biološku obradu otpada u Osijeku Unikom d.o.o. za komunalno gospodarstvo, Osijek siječanj 2010.
 157. Idejno rješenje Centra za gospodarenje otpadom na području makrolokacije Lučino Razdolje, općina Dubrovačko primorje, Agencija za gospodarenje otpadom d.o.o. , veljača 2010.
 158. Idejni projekt sanacije komunalnog otpada Strabenica 2 u općini Gračac, Dvokut Ecro d.o.o., listopad 2010.
 159. Idejno rješenje za izgradnju kazeta za odlaganje neopasnog otpada u sklopu Županijske centralne zone za gospodarenje otpadom "Marišćina", KD Čistoća d.o.o., Rijeka , travanj 2010.
 160. Idejni projekt za izgradnju sanitarne deponije "Koričina", JP "LI - ČISTOĆA" d.o.o., Livno lipanj 2010.
 161. Idejni projekt reciklažnog dvorišta na lokaciji Radnička cesta 82, Zagreb , Zagrebački holding d.o.o., lipanj 2010.
 162. Idejni projekt reciklažnog dvorišta u Velikoj Gorici, Grad Velika Gorica, srpanj 2010.
 163. Idejni projekt sanacije i zatvaranja odlagališta neopasnog otpada "Trema-Gmanje", Dvokut Ecro d.o.o., Sveti Ivan Žabno, siječanj 2009.
 164. Idejni projekt za izdavanje lokacijske dozvole za sanaciju i zatvaranje odlagališta otpada "Cjepidlake", Općina Đulovac, siječanj 2009.
 165. Idejni projekt za izdavanje lokacijske dozvole odlagališta neopasnog otpada "Lončarica Velika, Grad Osijek, ožujak 2009.
 166. Idejni projekta za izdavanje lokacijske dozvole za odlagalište otpada "Vrpile" u Korenici, Općina Plitvička jezera, svibanj 2009.
 167. Idejni projekt :Prenamjena postojeće poslovne građevine-skladišta lakozapaljivih materijala u skladište opasnog otpada u Gospodarskoj zoni "Jalševac", KEMIS Termoclean d.o.o., rujan 2009.
 168. Idejni projekt za izdavanje lokacijske dozvole za izgradnju Centra za gospodarenje otpadom Zadarske županije, EKO d.o.o., prosinac 2009.
 169. Idejni projekt za izdavanje lokacijske dozvole za izgradnju Centra za gospodarenje otpadom Zadarske županije, EKO d.o.o. Zadar, prosinac 2009.
 170. Projekt otkopavanja i uređenja jame postojećeg kamenoloma za izgradnju odlagališta za neopasni otpad, EKO d.o.o. Zadar, rujan 2009.
 171. Idejno rješenje Regionalnog centra gospodarenja otpadom sjeverozapadne Hrvatske, Piškornica d.o.o., kolovoz 2009.
 172. Idejni projekt za izdavanje lokacijske dozvole za sanaciju odlagališta otpada "Moseć", Grad Drniš, listopad 2008.
 173. Idejni projekt proširenja za izdavanje lokacijske dozvole odlagališta komunalnog otpada kod Radosavaca, Grad Slatina, travanj 2008.
 174. Idejni projekt za izdavanje lokacijske dozvole za sanaciju i nastavak rada odlagališta otpada "Dračevac", Općina Jasenice, srpanj 2008.
 175. Idejni projekt za izdavanje lokacijske dozvole sanacije i zatvaranja odlagališta otpada "Lepirovac", Suhopolje, Općina Suhopolje, srpanj 2008.
 176. Idejni projekt za izdavanje lokacijske dozvole za sanaciju i nastavak rada odlagališta otpada "Poljanak",Vrlika, Usluga d.o.o., lipanj 2008.
 177. Idejni projekt sanacije odlagališta otpada "Kozarevac", Dvokut Ecro d.o.o., Bjelovar, srpanj 2008.
 178. Idejni projekt za izdavanje lokacijske dozvole nastavka sanacije odlagališta otpada "Grabovica", Grad Dubrovnik, rujan 2008.
 179. Idejni projekt za izdavanje izmjene i dopune lokacijske dozvole odlagališta otpada "Mraclinska Dubrava", Grad Velika Gorica, rujan 2008.
 180. Idejni projekt za izdavanje lokacijske dozvole za sanaciju odlagališta komunalnog otpada "Papuk" i izgradnju: prometnice s parkiralištem i infrastrukturom,reciklažnog dvorišta,športsko rekreacijskog parka i info centar, arboretuma, Grad Vinkovci, prosinac 2008.
 181. Idejni projekt (plan) sanacije i zatvaranja odlagališta otpada "Hintovo", Općina Gola, prosinac 2007.
 182. Idejno rješenje za izdavanje lokacijske dozvole za kompostanu grad Osijek, UNIKOM d.o.o. za komunalno gospodarstvo Osijek, kolovoz 2007.
 183. Idejno rješenje parkirališta vozila odlagališta otpada na lokaciji "Mraclinska Dubrava", Velika Gorica, VG Čistoća d.o.o., lipanj 2007.
 184. Idejno rješenje zahvata Centra za gospodarenje otpadom Karlovačke županije na lokaciji Babina gora u Karlovcu, Karlovačka županija, studeni 2007.
 185. Izmjene i dopune Idejnog rješenja sa troškovnikom za proširenje odlagališta otpada "Petrovačka dola" u Vukovaru, Grad Vukovar, srpanj 2007.
 186. Novelacija idejnog rješenja iz 2003. godine za odlagalište komunalnog otpada 1. kategorije na lokaciji "Griža" Buzet, Park d.o.o. Buzet, prosinac 2006.
 187. Idejno rješenje uzgradnje nove kazete odlagalište otpada Bazjaš i njezino zatvaranje, Vukovarsko-srijemska županija, studeni 2006.