Reference

Ostale studije

 • Dodatak Studije izvodljivosti za Regionalnu sanitarnu deponiju Unsko-sanski kanton - regiju Bihać, Ministarstvo za građenje, prostorno uređenje i zaštitu okoline, Unsko-sanski kanton, Bihać, rujan 2013.
 • Studija predizvodljivosti za uspostavu sustava gospodarenja otpadom na području pet županija Panonske Hrvatske (Sisačko-moslavačka, Brodsko-posavska, Vukovarsko-srijemska, Osječko-baranjska i Virovitičko-podravska, HIDROING d.o.o., Panonska Hrvatska, u izradi
 • Regionalna sanitarna deponija - Studija izbora lokacije za Srednje Bosanski kanton, Delegacija EU u BiH, veljača 2013.
 • Regionalna sanitarna deponija - Studija izbora lokacije za projektnu regiju Tuzlanski kanton, Delegacija EU u BiH, veljača 2013.
 • Regionalna sanitarna deponija - Studija izbora lokacije za regiju Gacko, Delegacija EU u BiH, veljača 2013.
 • Regionalna sanitarna deponija - Studija izbora lokacije za regiju Foča, Delegacija EU u BiH, veljača 2013.
 • Studija izvodljivosti za Regionalnu sanitarnu deponiju Unsko-sanskog kantona - regija Bihać, Delegacija EU u BiH, veljača 2013.
 • Studija izvodljivosti za Regionalnu sanitarnu deponiju Srednje bosanskog kantona, Delegacija EU u BiH, veljača 2013.
 • Studija izvodljivosti za Regionalnu sanitarnu deponiju Tuzlanski kanton, Delegacija EU u BiH, veljača 2013.
 • Studija izvodljivosti za Regionalnu sanitarnu deponiju - regija Gacko, Delegacija EU u BiH, veljača 2013.
 • Studija izvodljivosti za Regionalnu sanitarnu deponiju - regija Foča, Delegacija EU u BiH, veljača 2013.
 • Studija reciklaže za Grad Gospić, Grad Gospić, prosinac 2013.
 • Studija lokacija za gospodarenje otpadom za potrebe grada Petrinje s idejnim rješenjima, Grad Petrinja, lipanj 2012.
 • Analiza mogućih lokacija odlagališta otpadnog građevnog materijala na području grada Umaga, Grad Umag – Umago, prosinac 2012.
 • Studija opravdanosti davanja koncesije za zahvat podzemnih voda na lokaciji Stari Golubovec, Ival d.o.o., studeni 2011.
 • Studija nultog stanja za regiju Livno, JP "LI - ČISTOĆA" d.o.o. Livno, lipanj 2010.
 • Studija izbora lokacije za odlagalište komunalnog otpada za regiju Livno, JP "LI - ČISTOĆA" d.o.o. Livno, lipanj 2010.
 • Studija izbora lokacije za hipodrom, golf i zabavni park u skladu s uvjetima prostornog plana uređenja Grad Vinkovaca, Grad Vinkovci, veljača 2009.
 • Studija transporta otpada od pretovarne stanice do centra gospodarenja otpadom za područje Zagrebačke županije, Zagrebačka županija, ožujak 2009.