Reference

Planovi gospodarenja otpadom

 • Plan gospodarenja otpadom za razdoblje 2017.-2022., Grad Slavonski Brod , Slavonski Brod, listopad 2017.
 • Plan gospodarenja otpadom za razdoblje 2017.-2022., Grad Biograd na Moru, Biograd na Moru, listopad 2017.
 • Plan gospodarenja otpadom - Grad Gospić, Grad Gospić , Gospić, lipanj 2016.
 • Plan gospodarenja otpadom - Grad Beli manastir i okolne općine, Grad Beli Manastir , Beli Manastir, lipanj 2016.
 • Plan gospodarenja otpadom - Općina Sukošan, Općina Sukošan , Sukošan, ožujak 2016.
 • Plan gospodarenja otpadom - Odlagalište otpada "Baštijunski brig", Biograd na moru, Bošana d.o.o., Biograd na Moru, studeni 2016.
 • Plan gospodarenja otpadom - Općina Bosiljevo za razdoblje od 2015. do 2021. godine, Općina Bosiljevo, Općina Bosiljevo, ožujak 2016.
 • Plan gospodarenja otpadom - Grad Belišće, Grad Belišće, Belišće, veljača 2016.
 • Plan gospodarenja otpadom - Grad Valpovo, Grad Valpovo , Valpovo, siječanj 2015.
 • Plan gospodarenja otpadom - Grad Novi Marof , Grad Novi Marof , Novi Marof, prosinac 2015.
 • Plan gospodarenja otpadom na području Općine Mljet , Općina Mljet , Mljet, listopad 2015.
 • Plan gospodarenja otpadom za Grad Jastrebarsko , Grad Jastrebarsko, Jastrebarsko, prosinac 2015.
 • Plan gospodarenja otpadom Grada Dugog Sela za razdoblje do 2019. godine, Grad Dugo Selo, prosinac 2012.
 • Plan gospodarenja otpadom u Dubrovačko-neretvanskoj županiji, APO, svibanj 2008.
 • Plan gospodarenja otpadom u Vukovarsko-Srijemskoj županiji, Vukovarsko-srijemska županija, srpanj 2008.
 • Plan gospodarenja otpadom u Bjelovarsko-bilogorskoj županiji za razdoblje 2007.-2015. godine, Bjelovarsko-bilogorska županija, prosinac 2007.
 • Plan gospodarenja otpadom VG Čistoća d.o.o., Velika Gorica, VG Čistoća d.o.o., prosinac 2007.
 • Plan gospodarenja otpadom u Splitsko-dalmatinskoj županiji za razdoblje 2007.-2015. godine, Splitsko-dalmatinska županija, listopad/studeni 2006./ 2007.
 • Plan gospodarenja otpadom za otoke Molat, Iž,Olib, Premuda, Silba i Ist - Zadarska županija Čistoća Zadar d.o.o., ožujak 2006.
 • Plan gospodarenja otpadom tvrtke IKOM d.o.o., travanj 2006.
 • Elaborat za donošenje Plana gospodarenja otpadom Grada Velike Gorice, Grad Velika Gorica, svibanj 2006.
 • Elaborat za donošenje Plana gospodarenja otpadom Grada Velike Gorice, Grad Velika Gorica, svibanj 2006.
 • Plan gospodarenja otpadom za otoke Molat, Iž, Olib, Premuda, Silba i Ist - Zadarska županija, Čistoća Zadar d.o.o., ožujak/ svibanj 2006.
 • Plan gospodarenja otpadom u Osječko-baranjskoj županiji za razdoblje 2007.-2014. godine, Osječko-baranjska županija, studeni 2006.
 • Plan gospodarenja otpadom - Općina Slivno, Općina Slivno, listopad 2005.
 • Plan gospodarenja otpadom tvrtke BRAMAC POKROVNI SISTEMI d.o.o. Stjepana Radića 80 – Drniš, BRAMAC POKROVNI SISTEMI d.o.o., studeni 2005.
 • Program gospodarenja otpadom za Koprivničko-križevačku županiju, Koprivničko-križevačka županija, ožujak 1999.