Reference

Planovi gospodarenja otpadom

 • Plan gospodarenja otpadom, Međimurska županija , Čakovec, svibanj 2023.

  Plan gospodarenja otpadom Bjelovarsko-bilogorske županije , Bjelovarsko-bilogorska županija, Bjelovar , rujan 2023.

 • Plan gospodarenja otpadom za Grad, Grad Valpovo, Valpovo , siječanj 2021.

  Plan gospodarenja otpadom , Zračna luka Dubrovnik , Dubrovnik, svibanja 2019.

  Plan rada PGO, Darkom Daruvar , Daruvar , lipanj 2019.

  Plan gospodarenja otpadom za razdoblje 2017.-2022., Grad Ilok, Ilok, travanj 2018.

  Plan gospodarenja otpadom za područje Općine Sukošan za period od 2017. do 2022., Općina Sukošan , Sukošan , veljača 2018.

  Plan gospodarenja otpadom za područje Općine Bol, Općina Bol, Bol, siječanj 2018.

  Plan gospodarenja otpadom za područje Općine Sirač, Općina Sirać, Sirač, siječanj 2018.

  Plan gospodarenja otpadom za područje Grada Novska , Grad Novska, Novska , ožujak 2018.

  Plan gospodarenja otpadom za područje Grada Daruva, Grad Daruvar , Daruvar , ožujak 2018.

  Plan gospodarenja otpadom za područje Općine Lastovo za razdoblje 2017-2022., Općina Lastovo, Lastovo, travanj 2018.

  Plan gospodarenja otpadom za područje Grada Slunja, Grad Slunj, Slunj , rujan 2018.

  Plan gospodarenja otpadom za područje Grada Pregrada , Grad Pregrada , Pregrada , veljača 2018.

  Plan gospodarenja otpadom za područje Općine , Općina Novigrad, Novigrad , ožujak 2018.

  Plan gospodarenja otpadom za područje Općine Ražanac , Općina Ražanac, Ražanac , svibanj 2018.

  Plan gospodarenja otpadom - Grad Rovinj, Grad Rovinj, Rovinj, svibanj 2017.

  Plan gospodarenja otpadom - Općina Novigrad, Općina Novigrad, Novigrad, siječanj 2017.

  Plan gospodarenja otpadom za razdoblje 2017.-2022., Grad Krapina, Krapina, svibanj 2017.

  Plan gospodarenja otpadom za razdoblje 2017.-2022., Općina Starigrad , Starigrad, lipanj 2017.

  Plan gospodarenja otpadom za razdoblje 2017.-2022., Općina Kloštar Podravski , Kloštar Podravski , travanj 2017.

  Plan gospodarenja otpadom za razdoblje 2017.-2022., Grad Vrbovsko , Vrbovsko, travanj 2017.

  Plan gospodarenja otpadom za razdoblje 2017.-2022., Grad Otok, Otok, travanj 2017.

  Plan gospodarenja otpadom za razdoblje 2017.-2022., Grad Slavonski Brod , Slavonski Brod, listopad 2017.

  Izmjene Plana gospodarenja otpadom , Grad Novi Marof , Novi Marof, ožujak 2017.

  Plan gospodarenja otpadom za razdoblje 2017.-2022., Općina Lumbarda, Lumbarda , travanj 2017.

  Plan gospodarenja otpadom za razdoblje 2017.-2022., Općina Slivno , Slivno, svibanj 2017.

  Plan gospodarenja otpadom za razdoblje 2017.-2022., Grad Buzet, Buzet, prosinac 2017.

  Plan gospodarenja otpadom za razdoblje 2017.-2022., Grad Biograd na Moru, Biograd na Moru, listopad 2017.

  Plan gospodarenja otpadom za razdoblje 2017.-2022. Labin i općine, 1. Maj d.o.o. Labin, Labin, srpanj 2017.

  Plan gospodarenja otpadom za razdoblje 2017.-2022. godine , Grad Nova Gradiška, Nova Gradiška , lipanj 2017.

  Plan gospodarenja otpadom za razdoblje 2017.-2022. godine općine Radoboj, Općina Radoboj, Radoboj, listopad 2017.

  Plan gospodarenja otpadom Grada Korčule za razdoblje 2017.-2022. godine , Grad Korčula, Korčula , prosinac 2017.

  Plan gospodarenja otpadom općine za razdoblje 2017-2022. godine , Općina Đulovac , Đulovac, prosinac 2017.

  Plan gospodarenja otpadom za razdoblje 2017.-2022. godine, Općina Đurmanec, Đurmanec, listopad 2017.

  Plan gospodarenja otpadom za razdoblje 2017.-2022. godine općine Jesenje, Općina Jesenje, Jesenje, listopad 2017.

  Plan gospodarenja otpadom za razdoblje 2018.-2022., Grad Županja, Županja , listopad 2017.

  Plan gospodarenja otpadom za područje općine , Općina Petrovsko, Petrovsko , studeni 2017.

  Plan gospodarenja otpadom za područje Općine Lanišće , Općina Lanišće, Buzet , prosinac 2017.

  Plan gospodarenja otpadom - Grad Gospić, Grad Gospić , Gospić, lipanj 2016.

  Plan gospodarenja otpadom - Grad Beli manastir i okolne općine, Grad Beli Manastir , Beli Manastir, lipanj 2016.

  Plan gospodarenja otpadom - Općina Sukošan, Općina Sukošan , Sukošan, ožujak 2016.

  Plan gospodarenja otpadom - Odlagalište otpada "Baštijunski brig", Biograd na moru, Bošana d.o.o., Biograd na Moru, studeni 2016.

  Plan gospodarenja otpadom . Područje Grada Slatine, Grad Slatina, Slatina, prosinac 2016.

  Elaborat - Usporedba CGO Lučino Razdolje i PGO RH 2016.-2022., AGENCIJA ZA GOSPODARENJE OTPADOM d.o.o., Dubrovnik, prosinac 2016.

  Plan gospodarenja otpadom - Grad Valpovo, Grad Valpovo , Valpovo, siječanj 2015.

  Plan gospodarenja otpadom - Grad Novi Marof , Grad Novi Marof , Novi Marof, prosinac 2015.

  Plan gospodarenja otpadom na području Općine Mljet , Općina Mljet , Mljet, listopad 2015.

  Plan gospodarenja otpadom za Grad Jastrebarsko , Grad Jastrebarsko, Jastrebarsko, prosinac 2015.

  Plan gospodarenja otpadom - Slunj, Grad Slunj, Slunj, ožujak 2014.

  Plan gospodarenja otpadom - Općina Bol, Općina Bol, Općina Bol, travanj 2014.

  Plan gospodarenja otpadom - Grad Novska, Grad Novska , Novska, svibanj 2014.

  Izmjena - Plan gospodarenja otpadom - Grad Slavonski Brod, Grad Slavonski Brod, Slavonski Brod, travanj 2014.

  Plan gospodarenja otpadom - Grad Pregrada, Grad Pregrada , Pregrada, rujan 2014.

  Izmjene i dopune - Plan gospodarenja otpadom- Područje općine Hrvatska Dubica, Općina Hrvatska Dubica, Hrvatska Dubica, srpanj 2014.

  Izmjena i dopuna - Plan gospodarenja otpadom općine Vojnić, Općina Vojnić , Općina Vojnić, listopad 2014.

  Plan gospodarenja otpadom - Tvornica željezničkih vozila GREDELJ d.o.o. u stečaju, TŽV Gredelj d.o.o. u stečaju , Zagreb, studeni 2014.

  Izmjene i dopune - Plan gospodarenja otpadom Općine Đulovac, Općina Đulovac, Općina Đulovac, siječanj 2013.

  Plan gospodarenja otpadom - Proizvođač otpada NEAPOLIS d.o.o. za razdoblje od 2013. do 2016. godine, Neapolis d.o.o., Novigrad, veljača 2013.

  Plan gospodarenja otpadom - Općina Popovača, Općina Popovača , Općina Popovaća, ožujak 2012.

 • Plan gospodarenja otpadom Grada Dugog Sela za razdoblje do 2019. godine, Grad Dugo Selo, prosinac 2012.
 • Plan gospodarenja otpadom u Dubrovačko-neretvanskoj županiji, APO, svibanj 2008.
 • Plan gospodarenja otpadom u Vukovarsko-Srijemskoj županiji, Vukovarsko-srijemska županija, srpanj 2008.
 • Plan gospodarenja otpadom u Bjelovarsko-bilogorskoj županiji za razdoblje 2007.-2015. godine, Bjelovarsko-bilogorska županija, prosinac 2007.
 • Plan gospodarenja otpadom VG Čistoća d.o.o., Velika Gorica, VG Čistoća d.o.o., prosinac 2007.
 • Plan gospodarenja otpadom u Splitsko-dalmatinskoj županiji za razdoblje 2007.-2015. godine, Splitsko-dalmatinska županija, listopad/studeni 2006./ 2007.
 • Plan gospodarenja otpadom za otoke Molat, Iž,Olib, Premuda, Silba i Ist - Zadarska županija Čistoća Zadar d.o.o., ožujak 2006.
 • Plan gospodarenja otpadom tvrtke IKOM d.o.o., travanj 2006.
 • Elaborat za donošenje Plana gospodarenja otpadom Grada Velike Gorice, Grad Velika Gorica, svibanj 2006.
 • Elaborat za donošenje Plana gospodarenja otpadom Grada Velike Gorice, Grad Velika Gorica, svibanj 2006.
 • Plan gospodarenja otpadom za otoke Molat, Iž, Olib, Premuda, Silba i Ist - Zadarska županija, Čistoća Zadar d.o.o., ožujak/ svibanj 2006.
 • Plan gospodarenja otpadom u Osječko-baranjskoj županiji za razdoblje 2007.-2014. godine, Osječko-baranjska županija, studeni 2006.
 • Plan gospodarenja otpadom - Općina Slivno, Općina Slivno, listopad 2005.
 • Plan gospodarenja otpadom tvrtke BRAMAC POKROVNI SISTEMI d.o.o. Stjepana Radića 80 – Drniš, BRAMAC POKROVNI SISTEMI d.o.o., studeni 2005.
 • Program gospodarenja otpadom za Koprivničko-križevačku županiju, Koprivničko-križevačka županija, ožujak 1999.
 • Plan gospodarenja otpadom za Grad, Grad Valpovo, Valpovo , siječanj 2021.
 • Plan gospodarenja otpadom , Zračna luka Dubrovnik , Dubrovnik, svibanja 2019.
 • Plan rada PGO, Darkom Daruvar , Daruvar , lipanj 2019.
 • Plan gospodarenja otpadom za razdoblje 2017.-2022., Grad Ilok, Ilok, travanj 2018.
 • Plan gospodarenja otpadom za područje Općine Sukošan za period od 2017. do 2022., Općina Sukošan , Sukošan , veljača 2018.
 • Plan gospodarenja otpadom za područje Općine Bol, Općina Bol, Bol, siječanj 2018.
 • Plan gospodarenja otpadom za područje Općine Sirač, Općina Sirać, Sirač, siječanj 2018.
 • Plan gospodarenja otpadom za područje Grada Novska , Grad Novska, Novska , ožujak 2018.
 • Plan gospodarenja otpadom za područje Grada Daruva, Grad Daruvar , Daruvar , ožujak 2018.
 • Plan gospodarenja otpadom za područje Općine Lastovo za razdoblje 2017-2022., Općina Lastovo, Lastovo, travanj 2018.
 • Plan gospodarenja otpadom za područje Grada Slunja, Grad Slunj, Slunj , rujan 2018.
 • Plan gospodarenja otpadom za područje Grada Pregrada , Grad Pregrada , Pregrada , veljača 2018.
 • Plan gospodarenja otpadom za područje Općine , Općina Novigrad, Novigrad , ožujak 2018.
 • Plan gospodarenja otpadom za područje Općine Ražanac , Općina Ražanac, Ražanac , svibanj 2018.
 • Plan gospodarenja otpadom - Grad Rovinj, Grad Rovinj, Rovinj, svibanj 2017.
 • Plan gospodarenja otpadom - Općina Novigrad, Općina Novigrad, Novigrad, siječanj 2017.
 • Plan gospodarenja otpadom za razdoblje 2017.-2022., Grad Krapina, Krapina, svibanj 2017.
 • Plan gospodarenja otpadom za razdoblje 2017.-2022., Općina Starigrad , Starigrad, lipanj 2017.
 • Plan gospodarenja otpadom za razdoblje 2017.-2022., Općina Kloštar Podravski , Kloštar Podravski , travanj 2017.
 • Plan gospodarenja otpadom za razdoblje 2017.-2022., Grad Vrbovsko , Vrbovsko, travanj 2017.
 • Plan gospodarenja otpadom za razdoblje 2017.-2022., Grad Otok, Otok, travanj 2017.
 • Plan gospodarenja otpadom za razdoblje 2017.-2022., Grad Slavonski Brod , Slavonski Brod, listopad 2017.
 • Izmjene Plana gospodarenja otpadom , Grad Novi Marof , Novi Marof, ožujak 2017.
 • Plan gospodarenja otpadom za razdoblje 2017.-2022., Općina Lumbarda, Lumbarda , travanj 2017.
 • Plan gospodarenja otpadom za razdoblje 2017.-2022., Općina Slivno , Slivno, svibanj 2017.
 • Plan gospodarenja otpadom za razdoblje 2017.-2022., Grad Buzet, Buzet, prosinac 2017.
 • Plan gospodarenja otpadom za razdoblje 2017.-2022., Grad Biograd na Moru, Biograd na Moru, listopad 2017.
 • Plan gospodarenja otpadom za razdoblje 2017.-2022. Labin i općine, 1. Maj d.o.o. Labin, Labin, srpanj 2017.
 • Plan gospodarenja otpadom za razdoblje 2017.-2022. godine , Grad Nova Gradiška, Nova Gradiška , lipanj 2017.
 • Plan gospodarenja otpadom za razdoblje 2017.-2022. godine općine Radoboj, Općina Radoboj, Radoboj, listopad 2017.
 • Plan gospodarenja otpadom Grada Korčule za razdoblje 2017.-2022. godine , Grad Korčula, Korčula , prosinac 2017.
 • Plan gospodarenja otpadom općine za razdoblje 2017-2022. godine , Općina Đulovac , Đulovac, prosinac 2017.
 • Plan gospodarenja otpadom za razdoblje 2017.-2022. godine, Općina Đurmanec, Đurmanec, listopad 2017.
 • Plan gospodarenja otpadom za razdoblje 2017.-2022. godine općine Jesenje, Općina Jesenje, Jesenje, listopad 2017.
 • Plan gospodarenja otpadom za razdoblje 2018.-2022., Grad Županja, Županja , listopad 2017.
 • Plan gospodarenja otpadom za područje općine , Općina Petrovsko, Petrovsko , studeni 2017.
 • Plan gospodarenja otpadom - Grad Gospić, Grad Gospić , Gospić, lipanj 2016.
 • Plan gospodarenja otpadom - Grad Beli manastir i okolne općine, Grad Beli Manastir , Beli Manastir, lipanj 2016.
 • Plan gospodarenja otpadom - Općina Sukošan, Općina Sukošan , Sukošan, ožujak 2016.
 • Plan gospodarenja otpadom - Odlagalište otpada "Baštijunski brig", Biograd na moru, Bošana d.o.o., Biograd na Moru, studeni 2016.
 • Plan gospodarenja otpadom . Područje Grada Slatine, Grad Slatina, Slatina, prosinac 2016.
 • Plan gospodarenja otpadom - Grad Valpovo, Grad Valpovo , Valpovo, siječanj 2015.
 • Plan gospodarenja otpadom na području Općine Mljet , Općina Mljet , Mljet, listopad 2015.
 • Plan gospodarenja otpadom za Grad Jastrebarsko , Grad Jastrebarsko, Jastrebarsko, prosinac 2015.
 • Plan gospodarenja otpadom - Slunj, Grad Slunj, Slunj, ožujak 2014.
 • Plan gospodarenja otpadom - Općina Bol, Općina Bol, Općina Bol, travanj 2014.
 • Plan gospodarenja otpadom - Grad Novska, Grad Novska , Novska, svibanj 2014.
 • Izmjena - Plan gospodarenja otpadom - Grad Slavonski Brod, Grad Slavonski Brod, Slavonski Brod, travanj 2014.
 • Plan gospodarenja otpadom - Grad Pregrada, Grad Pregrada , Pregrada, rujan 2014.
 • Izmjene i dopune - Plan gospodarenja otpadom- Područje općine Hrvatska Dubica, Općina Hrvatska Dubica, Hrvatska Dubica, srpanj 2014.
 • Izmjena i dopuna - Plan gospodarenja otpadom općine Vojnić, Općina Vojnić , Općina Vojnić, listopad 2014.
 • Plan gospodarenja otpadom - Tvornica željezničkih vozila GREDELJ d.o.o. u stečaju, TŽV Gredelj d.o.o. u stečaju , Zagreb, studeni 2014.
 • Izmjene i dopune - Plan gospodarenja otpadom Općine Đulovac, Općina Đulovac, Općina Đulovac, siječanj 2013.
 • Plan gospodarenja otpadom - Proizvođač otpada NEAPOLIS d.o.o. za razdoblje od 2013. do 2016. godine, Neapolis d.o.o., Novigrad, veljača 2013."
 • Plan gospodarenja otpadom - Općina Popovača, Općina Popovača , Općina Popovaća, ožujak 2012.
 • Plan gospodarenja otpadom Grada Dugog Sela za razdoblje do 2019. godine, Grad Dugo Selo, prosinac 2012.
 • Plan gospodarenja otpadom u Dubrovačko-neretvanskoj županiji, APO, svibanj 2008.
 • Plan gospodarenja otpadom u Vukovarsko-Srijemskoj županiji, Vukovarsko-srijemska županija, srpanj 2008.
 • Plan gospodarenja otpadom u Bjelovarsko-bilogorskoj županiji za razdoblje 2007.-2015. godine, Bjelovarsko-bilogorska županija, prosinac 2007.
 • Plan gospodarenja otpadom VG Čistoća d.o.o., Velika Gorica, VG Čistoća d.o.o., prosinac 2007.
 • Plan gospodarenja otpadom u Splitsko-dalmatinskoj županiji za razdoblje 2007.-2015. godine, Splitsko-dalmatinska županija, listopad/studeni 2006./ 2007.
 • Plan gospodarenja otpadom za otoke Molat, Iž,Olib, Premuda, Silba i Ist - Zadarska županija Čistoća Zadar d.o.o., ožujak 2006.
 • Plan gospodarenja otpadom tvrtke IKOM d.o.o., travanj 2006.
 • Elaborat za donošenje Plana gospodarenja otpadom Grada Velike Gorice, Grad Velika Gorica, svibanj 2006.
 • Elaborat za donošenje Plana gospodarenja otpadom Grada Velike Gorice, Grad Velika Gorica, svibanj 2006.
 • Plan gospodarenja otpadom za otoke Molat, Iž, Olib, Premuda, Silba i Ist - Zadarska županija, Čistoća Zadar d.o.o., ožujak/ svibanj 2006.
 • Plan gospodarenja otpadom u Osječko-baranjskoj županiji za razdoblje 2007.-2014. godine, Osječko-baranjska županija, studeni 2006.
 • Plan gospodarenja otpadom - Općina Slivno, Općina Slivno, listopad 2005.
 • Plan gospodarenja otpadom tvrtke BRAMAC POKROVNI SISTEMI d.o.o. Stjepana Radića 80 – Drniš, BRAMAC POKROVNI SISTEMI d.o.o., studeni 2005.
 • Program gospodarenja otpadom za Koprivničko-križevačku županiju, Koprivničko-križevačka županija, ožujak 1999.