Reference

Elaborati gospodarenja otpadom

 • Elaborat gospodarenja otpadom, Odlagalište d.o.o., ožujak 2015.
 • Elaborat gospodarenja otpadom tvrtke Unija Nova d.o.o. za obavljanje djelatnosti sakupljanja, druge obrade i oporabe otpada na lokaciji Sesvetski Kraljevec, Strojarska 3, Unija Nova d.o.o., siječanj 2015.
 • Elaborat gospodarenja otpadom - za azbestni otpad, Komunalno poduzeće d.o.o., siječanj 2015.
 • Elaborat gospodarenja otpadom - za lokaciju S. Vraza 37, Trgovačko društvo Komunalac d.o.o., travanj 2015.
 • Elaborat gospodarenja otpadom tvrtke Komunalije Hrgovčić d.o.o. - neopasni otpad, Komunalije Hrgovčić d.o.o., rujan 2014.
 • Elaborat gospodarenja otpadom tvrtke Komunalije Hrgovčić d.o.o. - opasni otpad, Komunalije Hrgovčić d.o.o., listopad 2014.
 • Elaborat gospodarenja otpadom - lokacija Cubinec, Komunalno poduzeće d.o.o., listopad 2014.
 • Elaborat gospodarenja otpadom - CE-ZA-R d.o.o. na lokaciji Sisak, Božidara Adžije 19, CIOS, travanj 2014.
 • Elaborat gospodarenja otpadom - CE-ZA-R d.o.o. na lokaciji Kutina, Željeznička 15, CIOS, travanj 2014.
 • Elaborat gospodarenja otpadom - CE-ZA-R d.o.o. na lokaciji Slavonski Brod, Eugena Kumučića 103d, CIOS, travanj 2014.
 • Elaborat gospodarenja otpadom tvrtke Unija Nova d.o.o. za obavljanje djelatnosti sakupljanja, druge obrade i oporabe otpada na lokaciji Sesvetski Kraljevec, Strojarska 5a, Unija Nova d.o.o., siječanj, 2014.
 • Elaborat gospodarenja otpadom za sakupljanje komunalnog otpada na području općine Okučani, Sloboština d.o.o., kolovoz 2014.
 • Elaborat gospodarenja otpadom tvrtke CE-ZA-R d.o.o. na lokaciji Sesvete, Industrijska cesta 36, C.I.O.S. d.o.o., travanj 2014.