O nama

EU financiranje

Naziv projekta: IKT unapređenjem do unapređenja zaštite okoliša

Korisnik: IPZ UNIPROJEKT TERRA d.o.o. za projektiranje

Referentna oznaka projekta: KK.03.2.1.19.0369

Poziv: POBOLJŠANJE KONKURENTNOSTI I UČINKOVITOSTI MSP-a KROZ INFORMACIJSKE I KOMUNIKACIJSKE TEHNOLOGIJE (IKT) - 2

Kratki opis projekta:

Projektom je predviđeno uvođenje novih i  unapređenje postojećih IKT rješenja unutar tvrtke IPZ uniprojekt terra d.o.o. koja će pridonijeti optimizaciji poslovnih proces tvrtke i povećati njenu konkurentnost, a čime se istovremeno pridonosi i tehnološkom unapređenju i konkurentnosti hrvatskog gospodarstva općenito.

Cilj:

Nabava novih IKT rješenja koja će doprinijeti optimizaciji poslovnih procesa te lakšem i bržem obavljanju radnih zadataka, a što će pridonijeti povećanju prihoda, očuvanju postojećih radnih mjesta i stvaranju novih te jačanju tržišne pozicije  i povećanju konkurentnosti.

Realizacijom projekta očekuju se sljedeći rezultati:

·       Uvođenje IKT rješenja u poslovne procese tvrtke

·       Optimizacija poslovnih procesa  i povećana učinkovit poslovanja

·       Povećanje prihoda od pružanja usluga

·       Povećanje znanja zaposlenika za korištenje novih IKT poslovnih rješenja

·       Osiguranje dodatnih radnih mjesta

Ukupna vrijednost projekta: 461.042,00 HRK

Dodijeljen iznos bespovratnih sredstava (potpore):  290.863,38 HRK

Razdoblje provedbe projekta: 01.09.2019-01.03.2020.

Kontakt osoba za više informacija: Ana-Marija Vrbanek

E-mail: anamarija@ipz-uniprojekt.hr

 

Više informacija potražite na poveznicama:

www.strukturnifondovi.hr

Operativni program Konkurentnost i kohezija

 

Sadržaj ovog teksta isključiva je odgovornost poduzeća IPZ UNIPROJEKT TERRA d.o.o. za projektiranje.