Usluge

Studije izvedivosti i projektnih aplikacija za eu fondove

Izrada studija izvedivosti i projektnih aplikacija za eu fondove

Studije izvedivosti s analizom troškova i koristi (eng. cost-benefit analysis) obavezan su dio projektne dokumentacije potrebne za sufinanciranje projekata iz fondova EU, posebice infrastrukturnih projekata. Svrha im je odrediti je li projekt, s točke društvenog interesa, poželjan za ulaganje. U studijama izvedivosti se po propisanoj metodologiji analiziraju sve koristi i troškovi projekta te se time dolazi do opravdanosti financiranja istog iz javnih sredstava.

IPZ Uniprojekt MCF i IPZ Uniprojekt TERRA i naš tim stručnjaka imaju široko iskustvo u pripremi studija izvedivosti za provedbu projekata gospodarenja otpadom u Republici Hrvatskoj te Bosni i Hecegovini. 

Projektna aplikacija je završni dokument u pripremnoj fazi projekta kroz koji se na strukturirani način prikazuju svi relevantni podaci iz do tada izrađene projektne i studijske dokumentacije, te se projekt daje nadležnim tijelima na ocjenu o isplativosti financiranja odnosno dodjelu bespovratnih sredstava EU. Kod manjih projekata, poput sanacija i zatvaranja lokalnih odlagališta otpada, koristi se kraći i brži postupak izrade projektne dokumentacije za prijavu financiranja. Umjesto zasebne studije izvedivosti i projektne aplikacije, radi se Proširena projektna aplikacija, koja se sastoji od Prijavnog obrasca A (objavljuje se na Internetu) i Prijavnog obrasca B u sklopu kojeg se radi cost-benefit analiza.

Naše usluge obuhvaćaju izradu proširene projektne aplikacije te stručnu pomoć u postupku ocjene i prijave projekta do potpisa ugovora o dodjeljivanju bespovratnih sredstava.