Usluge

Dokumentacija za nadmetanje

Izrada dokumentacije za nadmetanje i tehničkih uvjeta naručitelja

Tijekom faze izrade natječajne dokumentacije, izrađuje se sva dokumentacija potrebna za pokretanje natječaja ovisno o vrsti nabave sukladno odredbama Zakona o javnoj nabavi i pripadajućih pod-zakonskih akata.

Priprema natječajne dokumentacije uključuje slijedeće aktivnosti: pripremu opisa natječajnih uvjeta, pripremu jedinstvenih obrazaca za planiranje projekata, prilagodbu projekta uvjetima natječaja, konzultacije za koordiniranje projekta sa prijavom na natječaj, koordinacija kod pripreme potrebne dokumentacije i druge potrebne popratne dokumentacije.

Usluge uključuju i izradu tehničkog dijela natječajne dokumentacije unutar kojeg se definiraju zahtjevi naručitelja, odnosno specificira se obujam, tražena kvaliteta i garancija za izvedene radove, ugrađenu opremu te izvršene usluge. Priprema uvjeta naručitelja zahtjeva izvrsno tehničko poznavanje problematike gospodarenja otpadom za što posjedujemo stručni kadar i dugogodišnje iskustvo.