Usluge

Nadzor i tehnička pomoć

Usluge nadzora tijekom izvođenja radova

Osim pružanja usluge projektiranja i ishođenja potrebnih dozvola za projekte gospodarenja otpadom vršimo i stručni nadzor nad građenjem, od prijave gradilišta nadležnim institucijama do tehničkog pregleda zgrade i primopredaje objekta, sve u skladu sa Zakonom o gradnji (NN.153/13) i Zakonom o prostornom uređenju (NN.153/13), odobrenom tehničkom dokumentacijom i pravilima tehničke struke.

Svrha provođenja nadzora za investitora je da se prije i u tijeku izvođenja radova osigura realizacija koncepcije građevine utvrđena građevnom dozvolom, te osigura izvođenje radova u skladu s važećim propisima. 

Tehnička pomoć je prihvatljiv trošak realizacije projekata u slučaju apliciranja za sufinanciranje od strane EU fondova.
Pružamo usluge tehničke pomoći i savjetovanja tijekom različitih faza realizacije projekta, i to:
  • - tijekom pripreme i provođenja javnog natječaja, te ugovaranja izvođača radova
  • - tijekom projektiranja i izvođenja radova
  • - tijekom faze korištenja