Kontakt

URED

Tel: +385 1 4635 496
+385 1 4635 497
Fax: +385 1 4635 498
e-mail: funda@ipz-uniprojekt.hr

OSOBNA ISKAZNICA

IPZ Uniprojekt TERRA d.o.o.

Voćarska cesta 68, 10000 Zagreb, Croatia
MB: 2045508
OIB: 55474899192
Registriran kod Trgovačkog suda u Zagrebu pod matičnim brojem - MBS: 080230560
Temeljni kapital: 18.600,00 kn uplaćen u cijelosti
Osobe ovlaštene za zastupanje: Danko Fundurulja, direktor; Ana-Marija Vrbanek, direktor
Poslovna banka: Raiffeisenbank Austria d.d., Magazinska cesta 69, 10 000 Zagreb
IBAN: HR5424840081135129558 

KONTAKTIRAJTE NAS