Kontakt

URED

Ulica Ivana Banjavčića 22
10000 Zagreb
Tel: +385 1 4635 496
+385 1 4635 497
Fax: +385 1 4635 498
e-mail: ipz-uni@zg.htnet.hr

OSOBNA ISKAZNICA

IPZ Uniprojekt MCF d.o.o.

Ulica Ivana Banjavčića 22, 10000 Zagreb, Croatia
MB: 3918874
OIB: 44952101655
Registriran kod Trgovačkog suda u Zagrebu pod matičnim brojem - MBS: 080114707
Temeljni kapital: 26.000,00 kn uplaćen u cijelosti
Osobe ovlaštene za zastupanje: Sandra Novak Mujanović, direktor; Mladen Mužinić, prokurist
Poslovna banka: Zagrebačka banka d.d., Maksimirska 86-88a, 10000 Zagreb
IBAN: HR6223600001101286523

IPZ Uniprojekt TERRA d.o.o.

Voćarska cesta 68, 10000 Zagreb, Croatia
MB: 2045508
OIB: 55474899192
Registriran kod Trgovačkog suda u Zagrebu pod matičnim brojem - MBS: 080230560
Temeljni kapital: 18.600,00 kn uplaćen u cijelosti
Osobe ovlaštene za zastupanje: Danko Fundurulja, direktor; Ana-Marija Vrbanek, direktor
Poslovna banka: Hrvatska poštanska banka d.d., Jurišićeva 4, 10000 Zagreb
IBAN: HR8923900011100332416

KONTAKTIRAJTE NAS