posjeta od 01.01.04.
Reference u Gradu Zagrebu

Projekti

IDEJNA RJEŠENJA I IDEJNI PROJEKTI

IPZ Uniprojekt MCF

 • ČISTOĆA” – ZAGREB
  Idejno rješenje prostora – Jakuševec, 2000.
 • ZAGREB – “ZGO”
  Aktualizacija idejnog rješenja odlagališta Grada Zagreba – "Dumovečki Lug", 1996.
 • ZAGREB – “ZGO”
  Priprema podloga za lokacijsku dozvolu Centra za zbrinjavanje otpada – Dumovečki lug, 1996.
 • ZAGREB – JP "ZGO"
  Idejno rješenje odlagališta – Dumovečki Lug, 1992.
 • ZAGREB – “ČISTOĆA”
  Projekt sanacije odlagališta krutih otpadaka – Jakuševec, 1984.

GLAVNI I IZVEDBENI PROJEKTI

IPZ Uniprojekt MCF

 • PRODUKT
  Izvedbeni projekt odlagališta materijala iz iskopa autoceste Zagreb - Macelj, 2005.

RECIKLIRANJE

IPZ Uniprojekt MCF

 • ZAGREB – “ZGO”
  Studija mogućnosti predobrade staklene ambalaže u gradu Zagrebu, 2000.
 • ZAGREB – “ZGO”
  Uvođenje posuda za biorazgradivi otpad na sjevernom dijelu Zagreba, 2000.
 • ZAGREB – “ZGO”
  Aktualizacija projekta primarne reciklaže i izdvajanje nekih štetnih otpadaka na mjestu nastanka na području grada Zagreba, 1997
 • ZAGREB – “ZGO”
  Projekt postavljanja kontejnera za izdvojeno skupljanje otpada u ŠRC Jarun, 1997.
 • ZAGREB – “ZGO”
  Projekt uređenja radnih ploha i terena "SISO" – Jakuševec, 1996.
 • ZAGREB – “ZGO”
  Katastar lokacija posuda za izdvojeno sakupljanje otpada, 1996.
 • ZAGREB – “ZGO”
  Optimalizacija pilot projekta skupljanja biorazgradivog otpada na PVD, 1996
 • ZAGREB – “ZGO”
  Projekt razvoja izdvojenog sakupljanja biorazgradivog otpada na području grada Zagreba, 1995.
 • ZAGREB – JP "ZGO"
  Stanica za izdvojeno sakupljanje korisnog otpada na lokaciji Jarun, 1994.
 • ZAGREB – JP "ZGO"
  Pilot projekt izdvojenog sakupljanja biorazgradivog otpada na području Grada Zagreba (provedbeni projekt), 1994.
 • ZAGREB – JP "ZGO"
  Stanica za izdvojeno sakupljanje korisnog otpada na lokaciji Jakuševac, 1993.
 • ZAGREB – JP "ZGO"
  Katastar lokacija za izdvojeno sakupljanje otpada za Zagreb, 1993.
 • ZAGREB – JP "ZGO"
  Stanica za izdvojeno sakupljanje korisnog otpada na lokaciji Knežija, 1993.
 • ZAGREB – JP "ZGO"
  Mogućnosti dobivanja komposta iz komunalnog otpada Grada Zagreba, 1992.
 • ZAGREB – JP "ZGO"
  Idejno rješenje malootkupne stanice za korisni i dio štetnog otpada, 1992.
 • ZAGREB – SPALJIVAONICA OTPADA
  Ekološka karta grada Zagreba, 1991.
 • ZAGREB – JP "ZGO"
  Projekt provedbe primarne reciklaže za grad Zagreb, 1991.
 • ZAGREB – SVIZ ZAGREB
  Projekt primarne reciklaže štetnih i korisnih otpadaka grada Zagreba, 1988.
 • ZAGREB – SVIZ ZAGREB
  Sakupljanje otpadne staklene ambalaže od domaćinstva Zagreb,1988.
 • ZAGREB – “UNIJA”
  Studija organiziranog sakupljanja sekundarnih sirovina na području Zagreba, 1985.
  Studija organiziranog sakupljanja sekundarnih sirovina u Zagorskom bazenu, 1985.
 • ZAGREB – “UNIJA”
  Glavni projekt sortirnice-obojenih metala i briketiranje, 1983.
 • ZAGREB – “UNIJA”
  Program organizacije sakupljanja staklene ambalaže na području grada te njezin daljnji tretman, 1982.
 • ZAGREB – “UNIJA”
  Projekt otkupne stanice na malo za stanovništvo, 1982.
 • ZAGREB – SOUR “UNIJA” SAKUPLJANJE I PRERADA INDUSTRIJSKOG OTPADA
  Program prerade crnih i obojenih metala. Izrada programa rada shredderskog postrojenja za glomazne otpatke, 1980/81.

OPASNI OTPAD

IPZ Uniprojekt MCF

 • EL-TO – ZAGREB
  Projekt postupanja s opasnim i drugim otpadom, 2005
 • ZAGREB – “APO”
  Pregled svijetskih iskustava u području zbrinjavanja opasnog medicinskog otpada, 1996.
 • ZAGREB – “APO”
  Studija definiranja broja potrebnih centara za prihvat i predobradu opasnih otpada po županijama RH, 1996.
 • ZAGREB – “APO”
  Tehnološko rješenje objekata za obradu, skladištenje i kontrolu opasnog otpada iz industrije, 1996.
 • ZAGREB – JP "ZGO"
  Izrada projekta mobilnog objekta za skupljanje štetnih otpadaka i obuka djelatnika za rad u istom, 1996.
 • ZAGREB – “APO”
  Tehnološko rješenje centra za zbrinjavanja posebnih otpadaka, 1994.
 • ZAGREB – JP "ZGO"
  Studija – Gospodarenje zdrastvenim otpadom u Zagrebu, 1993.
 • ZAGREB – “APO”
  Studija – Svjetska iskustva u gospodarenju opasnim otpadom, 1993.
 • ZAGREB – “APO”
  Studija – Svjetska iskustva tehnologija obrade pojedinih vrsta opasnih otpadaka, 1993.
 • ZAGREB – JP "ZGO"
  Idejno rješenje centralnog sabirnog centra za štetni otpad, 1992.
 • ZAGREB – JP "ZGO"
  Idejno rješenje područnog sabirnog centra za štetni otpad, 1992.
 • ZAGREB – JP "ZGO"
  Pilot projekt izdvojenog sakupljanja otpadnih ulja, 1992.
 • ZAGREB – “ELEKTROPRIVREDA”
  Studija prikupljanja transporta i konačne dispozicije bolničkih otpadaka na području grada Zagreba, 1988.
 • ZAGREB – SKUPŠTINA GRADA ZAGREBA
  Studija o bolničkim otpacima za Zagreb, 1987.

na vrh


Studije

STUDIJE GOSPODARENJA OTPADOM

IPZ Uniprojekt MCF

 • ZAGREB – JP "ZGO"
  Studija kompostiranja biootpada u vlastitom vrtu, Zagreb, 1999.
 • ZAGREB – JP "ZGO"
  Projekt daljnjeg razvitka kompostiranja biootpada u vlastitom vrtu, 1999.
 • ZAGREB – "ZGO"
  Katastar posuda na Jarunu, 1997.
 • ZAGREB – JP "ZGO"
  Abecedarij otpada, 1996.
 • ZAGREB – “ČISTOĆA”
  Studija uvođenja opreme s optimalizacijom programa ,1995.
 • ZAGREB – JP "ZGO"
  Izrada ekološke karte grada Zagreba, 1993.
 • ZAGREB – “VODOVOD KANALIZACIJA ČISTOĆA”
  Izrada Studije o mogućim sustavima obrade otpadaka za Zagreb, 1979.

STUDIJE IZBORA LOKACIJE

IPZ Uniprojekt MCF

 • ZAGREB – GRADSKI SEKRETARIJAT ZA PROSTORNO UREĐENJE I KOMUNALNE POSLOVE
  Izbor lokacije odlagališta anorganskog tehnološkog otpada grada Zagreba, 1986.

STUDIJE O UTJECAJU NA OKOLIŠ

IPZ Uniprojekt MCF

 • “C.I.O.S.” d.o.o. – ZAGREB
  Studija o utjecaju na okoliš postrojenja za separaciju metala - Jankomir,2004.
 • KLINIČKA BOLNICA DUBRAVA – ZAGREB
  Studija utjecaja na okoliš peći za spaljivanje infektivnog otpada, 2003.
 • “C.I.O.S.” d.o.o. – ZAGREB
  Studija o utjecaju na okoliš postrojenja za separaciju metala – Jankomir,2003.
 • ZAGREB – “C.I.O.S.” d.o.o.
  Prethodna studija utjecaja na okoliš postrojenja za separaciju metala – Podsused,1997.
 • ZAGREB – “C.I.O.S.” d.o.o.
  Konačna studija utjecaja na okoliš postrojenja za separaciju metala s istražnim radovima – Podsused,1997.
 • ZAGREB – TVORNICA KEMIJSKIH PROIZVODA "KEMIKA"
  Studija utjecaja na okolinu, 1991.
 • ZAGREB – ŽTP
  Studija lokacije Botovo za kontrolirano odlaganje specijalnih otpadaka, 1989.
 • ZAGREB – GRADSKI KOMITET PROSTORNO UREĐENJE
  Studija utjecaja na okolinu sanitarnog odlagališta – Šuma Starča, 1988.
 • ZAGREB – GRADSKI KOMITET ZA PROSTORNO UREĐENJE
  Studija utjecaja na okolinu sanitarnog odlagališta – Mokrice, 1988.
 • ZAGREB – “UNIJA” OOUR METALI
  Konačna studija utjecaja na okolinu pogona za preradu i doradu sekundarnih sirovina II.etapa, 1986
 • ZAGREB – GRADSKI SEKRETARIJAT ZA PROSTORNO UREĐENJE I KOMUNALNE POSLOVE
  Prethodna studija utjecaja na okolinu kontroliranog odlagališta anorganskog tehnološkog otpada grada Zagreba, 1986.
 • ZAGREB – “ZAGREBAČKI TRANSPORTI”
  Prethodna studija utjecaja na okolinu odlaganja hamburškog mulja, 1985.
 • ZAGREB – “UNIJA” OOUR METALI
  Prethodna studija utjecaja na okolinu pogona za preradu i doradu sekundarnih sirovina – Lokacija Novi Dvori, 1985.
  Konačna studija utjecaja na okolinu pogona za preradu i doradu sekundarnih sirovina I.etapa izgradnje, 1985.

na vrh


Ostalo

SORTIRANJE OTPADA I ELABORATI POSTOJEĆEG STANJA

IPZ Uniprojekt MCF

 • ZRAČNA LUKA ZAGREB
  Utvrđivanje količina i sastava otpadaka na ZLZ – Zagreb, 2003.
 • ZAGREB – “ZGO”
  Bilanca količine otpadaka za grad Zagreb – 1999, 2000
 • ZAGREB – “ZGO”
  Istražni radovi, ispitivanja morfološkog sastava otpada s laboratorijskim analizama – Jakuševec, 1999.
 • ZAGREB – “ZGOS”
  Međubilanca količine otpadaka za grad Zagreb I – VI 1999., 1999
 • ZAGREB – “ZGOS”
  Tjedni nadzor ulaska vozila na odlagalište Prudinec – Jakuševec IX 1999., 1999
 • ZAGREB – “ZGO”
  Utvrđivanje stvarnog stanja količina i morfološkog sastava izdvojenog biootpada, Zapruđe, 1999.
 • ZAGREB – “ZGO”
  Bilanca količine otpadaka za grad Zagreb – 1998, 1999
 • ZAGREB – “ZGO”
  Nadzor vozila koja ulaze na deponij Jakuševec – Zagreb, s posebnim osvrtom na količine građevinskog otpada – veljača, 1998.
 • ZAGREB – “ZGO”
  Nadzor vozila koja ulaze na deponij Jakuševec – Zagreb, s posebnim osvrtom na količine građevinskog otpada – svibanj, 1998.
 • ZAGREB – “ZGO”
  Nadzor vozila koja ulaze na deponij Jakuševec – Zagreb, s posebnim osvrtom na količine građevinskog otpada – kolovoz, 1998.
 • ZAGREB – “ZGO”
  Nadzor vozila koja ulaze na deponij Jakuševec – Zagreb, s posebnim osvrtom na količine građevinskog otpada – studeni, 1998.
 • ZAGREB – “ZGO”
  Bilanca količine otpadaka za grad Zagreb – 1997, 1998
 • ZAGREB – “ZGO”
  Nadzor vozila koja ulaze na deponij Jakuševec – Zagreb, s posebnim osvrtom na količine građevinskog otpada – svibanj, 1997.
 • ZAGREB – “ZGO”
  Nadzor vozila koja ulaze na deponij Jakuševec – Zagreb, s posebnim osvrtom na količine građevinskog otpada – kolovoz, 1997.
 • ZAGREB – “ZGO”
  Istražni radovi, ispitivanja morfološkog sastava otpada s laboratorijskim analizama – Jakuševec, 1997.
 • ZAGREB – “ZGO”
  Bilanca količine otpadaka za grad Zagreb – 1996, 1997
 • ZAGREB – “ZGO”
  Utvrđivanje morfološkog sastava ostatnog otpada pilot projekta PVD (Petrova – Vlaška – Domjanićeva), 1996.
 • ZAGREB – “ELEKTROPROJEKT”
  Istražni radovi, ispitivanja morfološkog sastava otpada s laboratorijskim analizama – Jakuševec, 1996.
 • ZAGREB – “ZGO”
  Istražni radovi na odlagalištu – Jakuševec, 1995.
 • ZAGREB – “ZGO”
  Bilanca količine otpadaka za grad Zagreb – 1994, 1995.
 • ZAGREB – “ZGO”
  Bilanca količine otpadaka za grad Zagreb – 1993, 1994.
 • ZAGREB – JP "ZGO"
  Bilanca količina otpadaka u 1992. godini za Zagreb, 1993.
 • ZAGREB – SPALJIVAONICA OTPADA ZAGREB
  Zbrinjavanje otpadaka grada Zagreba sa bilancom količina do 2015 godine te varijantama tretmana otpadaka, 1991.
 • ZAGREB – JP "ZGO"
  Program ispitivanja komunalnih otpadaka u 1991.-1992. za Grad Zagreb, 1991.
 • ZAGREB – JP "ZGO"
  Elaborat o količinama i vrstama otpadaka na bazi sortiranja i ispitivanje za Općine: Velika Gorica, Sesvete, Samobor i Zaprešić, 1991.
 • ZAGREB – SPALJIVAONICA OTPADA
  Shematski prikaz cjelovitog rješenja zbrinjavanja otpadaka grada Zagreba sa bilancom količina do 2015 godine, 1990.

OPERATIVNI PLAN INTERVENCIJA U ZAŠTITI OKOLIŠA

IPZ Uniprojekt MCF

PRAVILNICI I PROGRAMI

IPZ Uniprojekt MCF

 • PAN PEK – ZAGREB
  Pravilnik o zbrinjavanju svih vrsta otpada iz tehnološkog procesa, 2006
  Operativni plan interventnih mjera u slučaju iznenadnog zagađenja, 2006
  Pravilnika o radu i održavanju objekata za odvodnju i uređaja za obradu otpadnih voda, 2006
  Elaborat za ishođenje vodopravne dozvole i dozvolbenog naoga, 2006
 • IKOM – ZAGREB
  Plan postupanja s otpadom firme IKOM u Zagrebu, 2006.
 • PRUDINEC/JAKUŠEVEC – EKOFLOR
  Elaborat mjera zaštite na radu, 2004
  Elaborat mjera zaštite od požara, 2004
  Elaborat zaštite okoliša, 2004
  Operativni plan interventnih mjera u slučaju izvanrednog zagađenja, 2004
 • BATEL – ZAGREB
  Pravilnika o zbrinjavanju svih vrsta otpada iz tehnološkog procesa – Kelekova 18, Zagreb, 2003
  Operativni plan interventnih mjera u slučaju izvanrednog zagađenja– Kelekova 18, Zagreb, 2003
 • AGROPROTEINKA – SESVETSKI KRALJEVEC
  Pravilnika o zbrinjavanju svih vrsta otpada iz tehnološkog procesa – Industrijska c. 11, 2003
  Operativni plan interventnih mjera u slučaju izvanrednog zagađenja– Industrijska c. 11, 2003
  Pravilnika o radu i održavanju objekata za odvodnju i uređaja za obradu otpadnih voda Industrijska c. 11, 2003
 • KLINIČKA BOLNICA DUBRAVA – ZAGREB
  Pravilnika o gospodarenju opasnim i neopasnim tehnološkim otpadom u Kliničkoj bolnici Dubrava, 2003
 • ČISTOĆA – ZAGREB
  Pravilnika o zbrinjavanju svih vrsta otpada iz tehnološkog procesa, 2001
  Operativni plan interventnih mjera u slučaju izvanrednog zagađenja, 2001
  Pravilnika o radu i održavanju objekata za odvodnju i uređaja za obradu otpadnih voda, 2001
 • UNICLEAN – ZAGREB
  Pravilnika o zbrinjavanju svih vrsta otpada iz tehnološkog procesa, 2001
  Operativni plan interventnih mjera u slučaju izvanrednog zagađenja, 2001
  Pravilnika o radu i održavanju objekata za odvodnju i uređaja za obradu otpadnih voda, 2001
 • VELKOM – VELIKA GORICA
  Pravilnik sa operativnim uputama za rad odlagališta otpada Mraclinska Dubrava, 2001.
 • IKOM – ZAGREB
  Pravilnika o zbrinjavanju svih vrsta otpada iz tehnološkog procesa, 2000
  Operativni plan interventnih mjera u slučaju izvanrednog zagađenja, 2000
  Pravilnika o radu i održavanju objekata za odvodnju i uređaja za obradu otpadnih voda, 2000
 • ZGOS – ZAGREB
  Plan intervencije u slučaju slučaju pojave iznenadnih situacija požara i eksplozije, 2000
 • HEP – ELTO – ZAGREB
  Pravilnika o zbrinjavanju svih vrsta otpada iz tehnološkog procesa, 2000
  Operativni plan interventnih mjera u slučaju izvanrednog zagađenja, 2000
  Pravilnika o radu i održavanju objekata za odvodnju i uređaja za obradu otpadnih voda, 2000
 • ZET – VELIKA GORICA
  Pravilnika o zbrinjavanju svih vrsta otpada iz tehnološkog procesa, 1993
  Operativni plan interventnih mjera u slučaju izvanrednog zagađenja, 1993
  Pravilnika o radu i održavanju objekata za odvodnju i uređaja za obradu otpadnih voda, 1993
 • ZET – PODSUSED
  Pravilnika o zbrinjavanju svih vrsta otpada iz tehnološkog procesa, 1992
  Operativni plan interventnih mjera u slučaju izvanrednog zagađenja, 1992
  Pravilnika o radu i održavanju objekata za odvodnju i uređaja za obradu otpadnih voda, 1992
 • ZET – DUBRAVA – ZAGREB
  Pravilnika o zbrinjavanju svih vrsta otpada iz tehnološkog procesa, 1992
  Operativni plan interventnih mjera u slučaju izvanrednog zagađenja, 1992
  Pravilnika o radu i održavanju objekata za odvodnju i uređaja za obradu otpadnih voda, 1992
 • INSTITUT RUĐER BOŠKOVIĆ – ZAGREB
  Pravilnika o zbrinjavanju svih vrsta otpada iz tehnološkog procesa, 1991
  Operativni plan interventnih mjera u slučaju izvanrednog zagađenja, 1991
  Pravilnika o radu i održavanju objekata za odvodnju i uređaja za obradu otpadnih voda, 1991
 • ZET – REMIZA – TREŠNJEVKA – ZAGREB
  Pravilnika o zbrinjavanju svih vrsta otpada iz tehnološkog procesa, 1991
  Operativni plan interventnih mjera u slučaju izvanrednog zagađenja, 1991
  Pravilnika o radu i održavanju objekata za odvodnju i uređaja za obradu otpadnih voda, 1991
 • ŽTP JANKO GREDELJ – pogon VUKOMEREC – ZAGREB
  Pravilnika o zbrinjavanju svih vrsta otpada iz tehnološkog procesa, 1990
  Operativni plan interventnih mjera u slučaju izvanrednog zagađenja, 1990
  Pravilnika o radu i održavanju objekata za odvodnju i uređaja za obradu otpadnih voda, 1990
 • ŽTP JANKO GREDELJ – pogon TRNJE – ZAGREB
  Pravilnika o zbrinjavanju svih vrsta otpada iz tehnološkog procesa, 1990
  Operativni plan interventnih mjera u slučaju izvanrednog zagađenja, 1990
  Pravilnika o radu i održavanju objekata za odvodnju i uređaja za obradu otpadnih voda, 1990
 • ČISTOĆA – ZAGREB
  Pravilnika o zbrinjavanju svih vrsta otpada iz tehnološkog procesa, 1990
  Operativni plan interventnih mjera u slučaju izvanrednog zagađenja, 1990
  Pravilnika o radu i održavanju objekata za odvodnju i uređaja za obradu otpadnih voda, 1990
 • LOTOS – ZAGREB
  Pravilnika o zbrinjavanju svih vrsta otpada iz tehnološkog procesa, 1990
  Operativni plan interventnih mjera u slučaju izvanrednog zagađenja, 1990
  Pravilnika o radu i održavanju objekata za odvodnju i uređaja za obradu otpadnih voda, 1990
 • OGNJEN PRICA – ZAGREB
  Pravilnika o zbrinjavanju svih vrsta otpada iz tehnološkog procesa, 1990
  Operativni plan interventnih mjera u slučaju izvanrednog zagađenja, 1990
  Pravilnika o radu i održavanju objekata za odvodnju i uređaja za obradu otpadnih voda, 1990
 • NADA DIMIĆ – ZAGREB
  Operativni plan mjera i djelovanja u slučaju pojave izvanrednog zagađenja voda, zemljišnih površina i kanalizacijskog sustava u sustavu zbrinjavanja otpada poduzeća N. Dimić, 1988
 • FRANK – ZAGREB
  Operativni plan mjera i djelovanja u slučaju pojave izvanrednog zagađenja voda, zemljišnih površina i kanalizacijskog sustava u sustavu zbrinjavanja otpada poduzeća Frank, 1988
 • INA NAFTAPLIN – REMONT – IVANIĆ GRAD
  Operativni plan mjera i djelovanja u slučaju pojave izvanrednog zagađenja voda, zemljišnih površina i kanalizacijskog sustava u sustavu zbrinjavanja otpada poduzeća INA Remont, 1988.

IPZ Uniprojekt TERRA

 • VETERINARSKI FAKULTET – ZAGREB
  Plan postupanja s otpadom u Zagrebu, 2007.
 • VIJADUKT – ZAGREB
  Plan postupanja s otpadom firme VIJADUKT u Zagrebu, 2007.
 • VIJADUKT – ZAGREB
  Plan postupanja s otpadom firme VIJADUKT - Rakitje u Zagrebu, 2007.
 • KEMOBOJA PLUS – ZAGREB
  Pravilnik o zbrinjavanju svih vrsta otpada iz tehnološkog procesa, 2007
  Operativni plan interventnih mjera u slučaju iznenadnog zagađenja, 2007
  Pravilnika o radu i održavanju objekata za odvodnju i uređaja za obradu otpadnih voda, 2007
  Elaborat za ishođenje vodopravne dozvole i dozvolbenog naoga, 2007
 • KEMIS – ZAGREB
  Pravilnik o zbrinjavanju svih vrsta otpada iz tehnološkog procesa, 2007
  Operativni plan interventnih mjera u slučaju iznenadnog zagađenja, 2007
  Pravilnika o radu i održavanju objekata za odvodnju i uređaja za obradu otpadnih voda, 2007
  Elaborat za ishođenje vodopravne dozvole i dozvolbenog naoga, 2007
 • UNICLEAN – ZAGREB
  Pravilnik o zbrinjavanju svih vrsta otpada iz tehnološkog procesa, 2007
  Operativni plan interventnih mjera u slučaju iznenadnog zagađenja, 2007
  Pravilnika o radu i održavanju objekata za odvodnju i uređaja za obradu otpadnih voda, 2007
  Elaborat za ishođenje vodopravne dozvole i dozvolbenog naoga, 2007
 • GREDELJ – ZAGREB
  Plan postupanja s otpadom firme GREDELJ u Zagrebu, 2006
 • GREDELJ – ZAGREB
  Plan postupanja s otpadom firme IKOM u Zagrebu, 2006
 • TISKARA – ZAGREB
  Plan postupanja s otpadom firme IKOM u Zagrebu, 2006

REVIZIJE

IPZ Uniprojekt MCF

 • ZGOS – ZAGREB
  Analiza glavnog projekta odlagališta otpada Prudinec, 2000.
 • INA, d.d. – ZAGREB
  Revizija projekta sanacije odlagališta Kozjačić, Imotski – Ekoina, 1999.
 • ZAGREB – JP "ZGO"
  Mišljenje o natječajnim dokumentima za radove na Jakuševcu – IGH, 1999.
 • ZAGREB – JP "ZGO"
  Revizija tehnološkog projekta odlagališta Jakuševec – Elektroprojekt, 1997.
 • ZAGREB – JP "ZGO"
  Revizija projekta pravilnici i mjere zaštite odlagališta Jakuševec – Elektroprojekt, 1996.
 • ZAGREB – JP "ZGO"
  Revizija projekta korištenja radne plohe odlagališta Jakuševec – Elektroprojekt, 1996.
 • ZAGREB – “ELEKTROPRIVREDA”
  Revizija natječajne dokumentacije za TE TO na otpad, 1990

NADZOR

IPZ Uniprojekt MCF

 • ZAGREB – JP "ZGO"
  Nadzor na proširenju skupljanja biorazgradivog otpada na području Petrova-Vlaška Domjanićeva, 1998.
 • ZAGREB – JP "ZGO"
  Nadzor na proširenju skupljanja biorazgradivog otpada na području Petrova-Vlaška Domjanićeva, 1998.
 • ZAGREB – JP "ZGO"
  Nadzor nad skupljanjem biorazgradivog otpada na području PVD i Zapruđe, 1996.

TENDERI

IPZ Uniprojekt MCF

 • ZAGREB – JP "ZGO"
  Provedba natječaja za popravak oštećenih kontejnera, 2000.
 • ZAGREB – JP "ZGO"
  Provedba natječaja i izrada tehno -ekonomske analize za izbor najpovoljnijeg ponuđača za sakupljača ambalažnog stakla i papira u svežnjevima, 1998
 • ZAGREB – JP "ZGO"
  Provedba natječaja i izrada tehno – ekonomske analize za izbor najpovoljnijeg ponuđača za vršenje popravka oštećenih spremnika – kontejnera, 1998.
 • ZAGREB – JP "ZGO"
  Provedba natječaja i izrada tehno -ekonomske analize za izbor najpovoljnijeg ponuđača posuda za staklo, papir, PET, limenke i baterije, 1997.
 • ZAGREB – JP "ZGO"
  Provedba natječaja i izrada tehno – ekonomske analize za izbor najpovoljnijeg ponuđača posuda za biorazgradivi otpad, 1997.
 • ZAGREB – JP "ZGO"
  Provedba natječaja za izbor koncesionara, 1996.
 • ZAGREB – VODOVOD KANALIZACIJA ČISTOĆA
  Izrada tendera za međunarodnu licitaciju, izgradnje pogona reciklaže, 1980.
 • ZAGREB – KP “ČISTOĆA”
  Raspis tendera za međunarodnu licitaciju, sabiranje ponude i izbor najpovoljnije ponude, 1973.

na vrh

 
© IPZ Uniprojekt MFC & IPZ Uniprojekt TERRA ¦¦¦ Dizajn: Studio DiM d.o.o., Zagreb