Reference

Planovi gospodarenja otpadom

 • Plan gospodarenja otpadom za Grad, Grad Valpovo, Valpovo , siječanj 2021.
 • Plan gospodarenja otpadom , Zračna luka Dubrovnik , Dubrovnik, svibanja 2019.
 • Plan rada PGO, Darkom Daruvar , Daruvar , lipanj 2019.
 • Plan gospodarenja otpadom za razdoblje 2017.-2022., Grad Ilok, Ilok, travanj 2018.
 • Plan gospodarenja otpadom za područje Općine Sukošan za period od 2017. do 2022., Općina Sukošan , Sukošan , veljača 2018.
 • Plan gospodarenja otpadom za područje Općine Bol, Općina Bol, Bol, siječanj 2018.
 • Plan gospodarenja otpadom za područje Općine Sirač, Općina Sirać, Sirač, siječanj 2018.
 • Plan gospodarenja otpadom za područje Grada Novska , Grad Novska, Novska , ožujak 2018.
 • Plan gospodarenja otpadom za područje Grada Daruva, Grad Daruvar , Daruvar , ožujak 2018.
 • Plan gospodarenja otpadom za područje Općine Lastovo za razdoblje 2017-2022., Općina Lastovo, Lastovo, travanj 2018.
 • Plan gospodarenja otpadom za područje Grada Slunja, Grad Slunj, Slunj , rujan 2018.
 • Plan gospodarenja otpadom za područje Grada Pregrada , Grad Pregrada , Pregrada , veljača 2018.
 • Plan gospodarenja otpadom za područje Općine , Općina Novigrad, Novigrad , ožujak 2018.
 • Plan gospodarenja otpadom za područje Općine Ražanac , Općina Ražanac, Ražanac , svibanj 2018.
 • Plan gospodarenja otpadom - Grad Rovinj, Grad Rovinj, Rovinj, svibanj 2017.
 • Plan gospodarenja otpadom - Općina Novigrad, Općina Novigrad, Novigrad, siječanj 2017.
 • Plan gospodarenja otpadom za razdoblje 2017.-2022., Grad Krapina, Krapina, svibanj 2017.
 • Plan gospodarenja otpadom za razdoblje 2017.-2022., Općina Starigrad , Starigrad, lipanj 2017.
 • Plan gospodarenja otpadom za razdoblje 2017.-2022., Općina Kloštar Podravski , Kloštar Podravski , travanj 2017.
 • Plan gospodarenja otpadom za razdoblje 2017.-2022., Grad Vrbovsko , Vrbovsko, travanj 2017.
 • Plan gospodarenja otpadom za razdoblje 2017.-2022., Grad Otok, Otok, travanj 2017.
 • Plan gospodarenja otpadom za razdoblje 2017.-2022., Grad Slavonski Brod , Slavonski Brod, listopad 2017.
 • Izmjene Plana gospodarenja otpadom , Grad Novi Marof , Novi Marof, ožujak 2017.
 • Plan gospodarenja otpadom za razdoblje 2017.-2022., Općina Lumbarda, Lumbarda , travanj 2017.
 • Plan gospodarenja otpadom za razdoblje 2017.-2022., Općina Slivno , Slivno, svibanj 2017.
 • Plan gospodarenja otpadom za razdoblje 2017.-2022., Grad Buzet, Buzet, prosinac 2017.
 • Plan gospodarenja otpadom za razdoblje 2017.-2022., Grad Biograd na Moru, Biograd na Moru, listopad 2017.
 • Plan gospodarenja otpadom za razdoblje 2017.-2022. Labin i općine, 1. Maj d.o.o. Labin, Labin, srpanj 2017.
 • Plan gospodarenja otpadom za razdoblje 2017.-2022. godine , Grad Nova Gradiška, Nova Gradiška , lipanj 2017.
 • Plan gospodarenja otpadom za razdoblje 2017.-2022. godine općine Radoboj, Općina Radoboj, Radoboj, listopad 2017.
 • Plan gospodarenja otpadom Grada Korčule za razdoblje 2017.-2022. godine , Grad Korčula, Korčula , prosinac 2017.
 • Plan gospodarenja otpadom općine za razdoblje 2017-2022. godine , Općina Đulovac , Đulovac, prosinac 2017.
 • Plan gospodarenja otpadom za razdoblje 2017.-2022. godine, Općina Đurmanec, Đurmanec, listopad 2017.
 • Plan gospodarenja otpadom za razdoblje 2017.-2022. godine općine Jesenje, Općina Jesenje, Jesenje, listopad 2017.
 • Plan gospodarenja otpadom za razdoblje 2018.-2022., Grad Županja, Županja , listopad 2017.
 • Plan gospodarenja otpadom za područje općine , Općina Petrovsko, Petrovsko , studeni 2017.
 • Plan gospodarenja otpadom - Grad Gospić, Grad Gospić , Gospić, lipanj 2016.
 • Plan gospodarenja otpadom - Grad Beli manastir i okolne općine, Grad Beli Manastir , Beli Manastir, lipanj 2016.
 • Plan gospodarenja otpadom - Općina Sukošan, Općina Sukošan , Sukošan, ožujak 2016.
 • Plan gospodarenja otpadom - Odlagalište otpada "Baštijunski brig", Biograd na moru, Bošana d.o.o., Biograd na Moru, studeni 2016.
 • Plan gospodarenja otpadom . Područje Grada Slatine, Grad Slatina, Slatina, prosinac 2016.
 • Plan gospodarenja otpadom - Grad Valpovo, Grad Valpovo , Valpovo, siječanj 2015.
 • Plan gospodarenja otpadom na području Općine Mljet , Općina Mljet , Mljet, listopad 2015.
 • Plan gospodarenja otpadom za Grad Jastrebarsko , Grad Jastrebarsko, Jastrebarsko, prosinac 2015.
 • Plan gospodarenja otpadom - Slunj, Grad Slunj, Slunj, ožujak 2014.
 • Plan gospodarenja otpadom - Općina Bol, Općina Bol, Općina Bol, travanj 2014.
 • Plan gospodarenja otpadom - Grad Novska, Grad Novska , Novska, svibanj 2014.
 • Izmjena - Plan gospodarenja otpadom - Grad Slavonski Brod, Grad Slavonski Brod, Slavonski Brod, travanj 2014.
 • Plan gospodarenja otpadom - Grad Pregrada, Grad Pregrada , Pregrada, rujan 2014.
 • Izmjene i dopune - Plan gospodarenja otpadom- Područje općine Hrvatska Dubica, Općina Hrvatska Dubica, Hrvatska Dubica, srpanj 2014.
 • Izmjena i dopuna - Plan gospodarenja otpadom općine Vojnić, Općina Vojnić , Općina Vojnić, listopad 2014.
 • Plan gospodarenja otpadom - Tvornica željezničkih vozila GREDELJ d.o.o. u stečaju, TŽV Gredelj d.o.o. u stečaju , Zagreb, studeni 2014.
 • Izmjene i dopune - Plan gospodarenja otpadom Općine Đulovac, Općina Đulovac, Općina Đulovac, siječanj 2013.
 • Plan gospodarenja otpadom - Proizvođač otpada NEAPOLIS d.o.o. za razdoblje od 2013. do 2016. godine, Neapolis d.o.o., Novigrad, veljača 2013."
 • Plan gospodarenja otpadom - Općina Popovača, Općina Popovača , Općina Popovaća, ožujak 2012.
 • Plan gospodarenja otpadom Grada Dugog Sela za razdoblje do 2019. godine, Grad Dugo Selo, prosinac 2012.
 • Plan gospodarenja otpadom u Dubrovačko-neretvanskoj županiji, APO, svibanj 2008.
 • Plan gospodarenja otpadom u Vukovarsko-Srijemskoj županiji, Vukovarsko-srijemska županija, srpanj 2008.
 • Plan gospodarenja otpadom u Bjelovarsko-bilogorskoj županiji za razdoblje 2007.-2015. godine, Bjelovarsko-bilogorska županija, prosinac 2007.
 • Plan gospodarenja otpadom VG Čistoća d.o.o., Velika Gorica, VG Čistoća d.o.o., prosinac 2007.
 • Plan gospodarenja otpadom u Splitsko-dalmatinskoj županiji za razdoblje 2007.-2015. godine, Splitsko-dalmatinska županija, listopad/studeni 2006./ 2007.
 • Plan gospodarenja otpadom za otoke Molat, Iž,Olib, Premuda, Silba i Ist - Zadarska županija Čistoća Zadar d.o.o., ožujak 2006.
 • Plan gospodarenja otpadom tvrtke IKOM d.o.o., travanj 2006.
 • Elaborat za donošenje Plana gospodarenja otpadom Grada Velike Gorice, Grad Velika Gorica, svibanj 2006.
 • Elaborat za donošenje Plana gospodarenja otpadom Grada Velike Gorice, Grad Velika Gorica, svibanj 2006.
 • Plan gospodarenja otpadom za otoke Molat, Iž, Olib, Premuda, Silba i Ist - Zadarska županija, Čistoća Zadar d.o.o., ožujak/ svibanj 2006.
 • Plan gospodarenja otpadom u Osječko-baranjskoj županiji za razdoblje 2007.-2014. godine, Osječko-baranjska županija, studeni 2006.
 • Plan gospodarenja otpadom - Općina Slivno, Općina Slivno, listopad 2005.
 • Plan gospodarenja otpadom tvrtke BRAMAC POKROVNI SISTEMI d.o.o. Stjepana Radića 80 – Drniš, BRAMAC POKROVNI SISTEMI d.o.o., studeni 2005.
 • Program gospodarenja otpadom za Koprivničko-križevačku županiju, Koprivničko-križevačka županija, ožujak 1999.
 • Plan gospodarenja otpadom za Grad, Grad Valpovo, Valpovo , siječanj 2021.
 • Plan gospodarenja otpadom , Zračna luka Dubrovnik , Dubrovnik, svibanja 2019.
 • Plan rada PGO, Darkom Daruvar , Daruvar , lipanj 2019.
 • Plan gospodarenja otpadom za razdoblje 2017.-2022., Grad Ilok, Ilok, travanj 2018.
 • Plan gospodarenja otpadom za područje Općine Sukošan za period od 2017. do 2022., Općina Sukošan , Sukošan , veljača 2018.
 • Plan gospodarenja otpadom za područje Općine Bol, Općina Bol, Bol, siječanj 2018.
 • Plan gospodarenja otpadom za područje Općine Sirač, Općina Sirać, Sirač, siječanj 2018.
 • Plan gospodarenja otpadom za područje Grada Novska , Grad Novska, Novska , ožujak 2018.
 • Plan gospodarenja otpadom za područje Grada Daruva, Grad Daruvar , Daruvar , ožujak 2018.
 • Plan gospodarenja otpadom za područje Općine Lastovo za razdoblje 2017-2022., Općina Lastovo, Lastovo, travanj 2018.
 • Plan gospodarenja otpadom za područje Grada Slunja, Grad Slunj, Slunj , rujan 2018.
 • Plan gospodarenja otpadom za područje Grada Pregrada , Grad Pregrada , Pregrada , veljača 2018.
 • Plan gospodarenja otpadom za područje Općine , Općina Novigrad, Novigrad , ožujak 2018.
 • Plan gospodarenja otpadom za područje Općine Ražanac , Općina Ražanac, Ražanac , svibanj 2018.
 • Plan gospodarenja otpadom - Grad Rovinj, Grad Rovinj, Rovinj, svibanj 2017.
 • Plan gospodarenja otpadom - Općina Novigrad, Općina Novigrad, Novigrad, siječanj 2017.
 • Plan gospodarenja otpadom za razdoblje 2017.-2022., Grad Krapina, Krapina, svibanj 2017.
 • Plan gospodarenja otpadom za razdoblje 2017.-2022., Općina Starigrad , Starigrad, lipanj 2017.
 • Plan gospodarenja otpadom za razdoblje 2017.-2022., Općina Kloštar Podravski , Kloštar Podravski , travanj 2017.
 • Plan gospodarenja otpadom za razdoblje 2017.-2022., Grad Vrbovsko , Vrbovsko, travanj 2017.
 • Plan gospodarenja otpadom za razdoblje 2017.-2022., Grad Otok, Otok, travanj 2017.
 • Plan gospodarenja otpadom za razdoblje 2017.-2022., Grad Slavonski Brod , Slavonski Brod, listopad 2017.
 • Izmjene Plana gospodarenja otpadom , Grad Novi Marof , Novi Marof, ožujak 2017.
 • Plan gospodarenja otpadom za razdoblje 2017.-2022., Općina Lumbarda, Lumbarda , travanj 2017.
 • Plan gospodarenja otpadom za razdoblje 2017.-2022., Općina Slivno , Slivno, svibanj 2017.
 • Plan gospodarenja otpadom za razdoblje 2017.-2022., Grad Buzet, Buzet, prosinac 2017.
 • Plan gospodarenja otpadom za razdoblje 2017.-2022., Grad Biograd na Moru, Biograd na Moru, listopad 2017.
 • Plan gospodarenja otpadom za razdoblje 2017.-2022. Labin i općine, 1. Maj d.o.o. Labin, Labin, srpanj 2017.
 • Plan gospodarenja otpadom za razdoblje 2017.-2022. godine , Grad Nova Gradiška, Nova Gradiška , lipanj 2017.
 • Plan gospodarenja otpadom za razdoblje 2017.-2022. godine općine Radoboj, Općina Radoboj, Radoboj, listopad 2017.
 • Plan gospodarenja otpadom Grada Korčule za razdoblje 2017.-2022. godine , Grad Korčula, Korčula , prosinac 2017.
 • Plan gospodarenja otpadom općine za razdoblje 2017-2022. godine , Općina Đulovac , Đulovac, prosinac 2017.
 • Plan gospodarenja otpadom za razdoblje 2017.-2022. godine, Općina Đurmanec, Đurmanec, listopad 2017.
 • Plan gospodarenja otpadom za razdoblje 2017.-2022. godine općine Jesenje, Općina Jesenje, Jesenje, listopad 2017.
 • Plan gospodarenja otpadom za razdoblje 2018.-2022., Grad Županja, Županja , listopad 2017.
 • Plan gospodarenja otpadom za područje općine , Općina Petrovsko, Petrovsko , studeni 2017.
 • Plan gospodarenja otpadom - Grad Gospić, Grad Gospić , Gospić, lipanj 2016.
 • Plan gospodarenja otpadom - Grad Beli manastir i okolne općine, Grad Beli Manastir , Beli Manastir, lipanj 2016.
 • Plan gospodarenja otpadom - Općina Sukošan, Općina Sukošan , Sukošan, ožujak 2016.
 • Plan gospodarenja otpadom - Odlagalište otpada "Baštijunski brig", Biograd na moru, Bošana d.o.o., Biograd na Moru, studeni 2016.
 • Plan gospodarenja otpadom . Područje Grada Slatine, Grad Slatina, Slatina, prosinac 2016.
 • Plan gospodarenja otpadom - Grad Valpovo, Grad Valpovo , Valpovo, siječanj 2015.
 • Plan gospodarenja otpadom na području Općine Mljet , Općina Mljet , Mljet, listopad 2015.
 • Plan gospodarenja otpadom za Grad Jastrebarsko , Grad Jastrebarsko, Jastrebarsko, prosinac 2015.
 • Plan gospodarenja otpadom - Slunj, Grad Slunj, Slunj, ožujak 2014.
 • Plan gospodarenja otpadom - Općina Bol, Općina Bol, Općina Bol, travanj 2014.
 • Plan gospodarenja otpadom - Grad Novska, Grad Novska , Novska, svibanj 2014.
 • Izmjena - Plan gospodarenja otpadom - Grad Slavonski Brod, Grad Slavonski Brod, Slavonski Brod, travanj 2014.
 • Plan gospodarenja otpadom - Grad Pregrada, Grad Pregrada , Pregrada, rujan 2014.
 • Izmjene i dopune - Plan gospodarenja otpadom- Područje općine Hrvatska Dubica, Općina Hrvatska Dubica, Hrvatska Dubica, srpanj 2014.
 • Izmjena i dopuna - Plan gospodarenja otpadom općine Vojnić, Općina Vojnić , Općina Vojnić, listopad 2014.
 • Plan gospodarenja otpadom - Tvornica željezničkih vozila GREDELJ d.o.o. u stečaju, TŽV Gredelj d.o.o. u stečaju , Zagreb, studeni 2014.
 • Izmjene i dopune - Plan gospodarenja otpadom Općine Đulovac, Općina Đulovac, Općina Đulovac, siječanj 2013.
 • Plan gospodarenja otpadom - Proizvođač otpada NEAPOLIS d.o.o. za razdoblje od 2013. do 2016. godine, Neapolis d.o.o., Novigrad, veljača 2013."
 • Plan gospodarenja otpadom - Općina Popovača, Općina Popovača , Općina Popovaća, ožujak 2012.
 • Plan gospodarenja otpadom Grada Dugog Sela za razdoblje do 2019. godine, Grad Dugo Selo, prosinac 2012.
 • Plan gospodarenja otpadom u Dubrovačko-neretvanskoj županiji, APO, svibanj 2008.
 • Plan gospodarenja otpadom u Vukovarsko-Srijemskoj županiji, Vukovarsko-srijemska županija, srpanj 2008.
 • Plan gospodarenja otpadom u Bjelovarsko-bilogorskoj županiji za razdoblje 2007.-2015. godine, Bjelovarsko-bilogorska županija, prosinac 2007.
 • Plan gospodarenja otpadom VG Čistoća d.o.o., Velika Gorica, VG Čistoća d.o.o., prosinac 2007.
 • Plan gospodarenja otpadom u Splitsko-dalmatinskoj županiji za razdoblje 2007.-2015. godine, Splitsko-dalmatinska županija, listopad/studeni 2006./ 2007.
 • Plan gospodarenja otpadom za otoke Molat, Iž,Olib, Premuda, Silba i Ist - Zadarska županija Čistoća Zadar d.o.o., ožujak 2006.
 • Plan gospodarenja otpadom tvrtke IKOM d.o.o., travanj 2006.
 • Elaborat za donošenje Plana gospodarenja otpadom Grada Velike Gorice, Grad Velika Gorica, svibanj 2006.
 • Elaborat za donošenje Plana gospodarenja otpadom Grada Velike Gorice, Grad Velika Gorica, svibanj 2006.
 • Plan gospodarenja otpadom za otoke Molat, Iž, Olib, Premuda, Silba i Ist - Zadarska županija, Čistoća Zadar d.o.o., ožujak/ svibanj 2006.
 • Plan gospodarenja otpadom u Osječko-baranjskoj županiji za razdoblje 2007.-2014. godine, Osječko-baranjska županija, studeni 2006.
 • Plan gospodarenja otpadom - Općina Slivno, Općina Slivno, listopad 2005.
 • Plan gospodarenja otpadom tvrtke BRAMAC POKROVNI SISTEMI d.o.o. Stjepana Radića 80 – Drniš, BRAMAC POKROVNI SISTEMI d.o.o., studeni 2005.
 • Program gospodarenja otpadom za Koprivničko-križevačku županiju, Koprivničko-križevačka županija, ožujak 1999.