Reference

Elaborati gospodarenja otpadom

 • Elaborat gospodarenja otpadom za mobilno postrojenje, Godina d.o.o. , Rijeka , travanj 2021.

 • Elaborat gospodarenja otpadom i idejno tehnološko rješenje , Zagorje gradnja , Zagreb , ožujak 2020.
 • Elaborat gospodarenja otpadom, 1. Maj d.o.o. Labin, Labin , ožujak 2020.
 • Elaborat gospodarenja otpadom Ploče, Komunalno održavanje d.o.o., Ploče , ožujak 2020.
 • Elaborat gospodarenja otpadom na lokacijama Jankomir, Jakuševeve i Markuševec, Zagrebački Holding d.o.o Podružnica Zrinevac , Zagreb , siječanj 2020.
 • Elaborat gospodarenja otpadom Beli Manastir, Baranjska čistoća d.o.o, Beli Manastir , listopad 2020.
 • Izmjena Elaborata gospodarenja otpadom za neopasni otpad, Komunalac d.o.o. Petrinja , Petrinja , lipanj 2020.
 • Elaborat gospodarenja otpadom za skladište na k.č. 6309/5 K.O. Vukovar , Komunalac d.o.o. Vukovar, Vukovar, lipanj 2020.
 • Elaborat gospodarenja otpadom za neopasni otpad, Donji Picudo, 6. Maj d.o.o., Umag , lipanj 2020.
 • Elaborat gospodarenja otpadom za građevni otpad na lokaciji Turnina, Komunalni servis d.o.o. Rovinj, Rovinj, studeni 2020.
 • Elaborat gospodarenja otpadom i izrada izračuna financijskog jamstva , Zaprešić d.o.o., Zaprešić, listopad 2020.
 • Elaborat gospodarenja neopasnim otpadom za postupak provjere okolnosti, Bošana d.o.o., Biograd na Moru, prosinac 2020.
 • Izmjene i dopune Elaborat gospodarenja otpadom , 6. Maj d.o.o Umag, , ožujak 2019.
 • Elaborat gospodarenja otpadom , Park d.o.o. za komunalne djelatnosti Buzet , Buzet , travanj 2019.
 • Elaborat gospodarenja otpadom na lokaciji Moravice u svrhu potrebe ishodovanja dozvole za gospodarenje otpadom , Global Projekt d.o.o., Rijeka, ožujak 2019.
 • Elaborat gospodarenja otpadom za odlagalište otpada, Grad Buzet , Križevci , travanj 2019.
 • Elaborat gospodarenja otpadom za odlagalište otpada koji sadrži azbest , Komunalno poduzeće, Križevci , listopad 2019.
 • Elaborat gospodarenja otpadom za odlagalište otpada, VG Čistoća d.o.o., Velika Gorica , travanj 2019.
 • Elaborat gospodarenja otpadom za obradu biootpada na lokaciji Hrašće Turopoljsko, Poljo prom obrt za trgovinu i usluge , Hrašće Turopoljsko, lipanj 2019.
 • Elaborat za gospodarenje otpadom, PERUŠIĆ D.O.O. ZA KOMUNALNE DJELATNOSTI , Perušić , lipanj 2019.
 • Elaborat gospodarenja otpadom , VDM , Donja Lomnica, lipanj 2019.
 • Izmjena i dopuna Elaborat gospodarenja otpadom-a za odlagalište otpada Kurjakana, NOVOKOM d.o.o., Novska , listopad 2019.
 • Elaborat gospodarenja otpadom za odlagalište otpada "Medvedov jarek" - Klanjec, Zelenjak d.o.o., Klanjec , srpanj 2019.
 • Elaborat gospodarenja otpadom za odlaganje građevnog otpada koji sadrži azbest na odlagalištu otpada „Vinogradine" na k.č.br. 700 k.o. Mihaljevci, Komunalac d.o.o. Požega , Požega , kolovoz 2019.
 • Elaborat gospodarenja otpadom asfaltne baze, Strabag d.o.o., Slavonski Brod , rujan 2019.
 • Elaborat gospodarenja otpadom asfaltne baze, Strabag d.o.o., Križice, rujan 2019.
 • Elaborat gospodarenja otpadom asfaltne baze, Strabag d.o.o., Županja , rujan 2019.
 • Elaborat gospodarenja otpadom asfaltne baze, Strabag d.o.o., Kutina , rujan 2019.
 • Elaborat gospodarenja otpadom asfaltne baze, Strabag d.o.o., Opuzen , rujan 2019.
 • Elaborat gospodarenja otpadom asfaltne baze, Strabag d.o.o., Benkovac , rujan 2019.
 • Izmjene Elaborat gospodarenja otpadom, Komunalni servis d.o.o. Rovinj, Rovinj, listopad 2019.
 • Elaborat gospodarenja otpadom , KTD Ivanj d.o.o., Novi Vinodolski, veljača 2018.
 • Elaborat gospodarenja otpadom za kompostanu, Osijek, Unikom d.o.o., Osijek, siječanj 2018.
 • Izmjene i dopune Elaborata gospodarenja otpadom , Obrt Bumba , Vodice, siječanj 2018.
 • Revizija Elaborata za gospodarenje otpadom , Zagrebački holding d.o.o., Zagreb, svibanj 2018.
 • Izmjene i dopune Elaborata gospodarenja otpadom , VG Čistoća d.o.o., Velika Gorica, ožujak 2018.
 • Elaborat gospodarenja otpadom za opasni otpad na lokaciji Strojarska 3, Unija Nova d.o.o., Zagreb , travanj 2018.
 • Elaborat gospodarenja otpadom u skladu s Pravilnikom o gospodarenju otpadom , AAVA Savjetovanje d.o.o., Zagreb , ožujak 2018.
 • Dopuna Elaborata gospodarenja otpadom troske za Sv. Juraj, Sv. Kajo i 10. kolovoz, CEMEX Hrvatska d.d., Kaštel Sućurac, travanj 2018.
 • Elaborat gospodarenja otpadom u skladu s Pravilnikom o gospodarenju otpadom , ZELENI GRAD ŠIBENIK d.o.o., Šibenik , listopad 2018.
 • Elaborat gospodarenja otpadom na lokaciji Sarvaš u skladu s Pravilnikom o gospodarenju otpadom , Unikom d.o.o., Osijek, svibanj 2018.
 • Elaborat gospodarenja otpadom, Komunalac d.o.o. Petrinja , Petrinja , srpanj 2018.
 • Izmjena Elaborata za gospodarenje otpadom , DEPOS d.o.o., Sisak , srpanj 2018.
 • Elaborat gospodarenja otpadom , ZCGO Zagrebački centar za gospodarenje otpadom d.o.o., Zagreb , lipanj 2018.
 • Elaborat gospodarenja otpadom, Elaborata gospodarenja koji sadrži azbest , Čistoća d.o.o, Karlovac, listopad 2018.
 • Elaborat gospodarenja otpadom za oporabu građevinskog otpada postupkom R5 mobilnim uređajem na lokaciji , VDM promet, Zadar, rujan 2018.
 • Elaborat gospodarenja otpadom , Krakom d.o.o., Krapina , listopad 2018.
 • Elaborat gospodarenja otpadom ŽCGO Marišćina, GIANESINI MARMO d.o.o., Viškovo , studeni 2018.
 • Elaborat gospodarenja opasnim otpadom koji sadrži azbest, VG Čistoća d.o.o., Velika Gorica , studeni 2018.
 • Elaborat gospodarenja otpadom - odlagalište "Medvedov jarek", Piškornica , Klanjec, prosinac 2018.
 • Elaborat gospodarenja otpadom za odlagalište "Ivančino brdo" - revizija, čistoća pag , Križevci, prosinac 2018.
 • Elaborat gospodarenja otpadom , Komunalac d.o.o. za komunalno gospodarstvo , Vukovar , prosinac 2018.
 • Elaborat gospodarenja otpadom , Unikom d.o.o., Osijek , prosinac 2018.
 • Elaborat gospodarenja otpadom ta oporbu građevnog otpada postupkom R5 mobilnim uređajem na lokaciji gospodarenja otpadom za Folnegovićeva 5, Zagreb , V.D.M. Promet d.o.o., Zagreb , prosinac 2018.
 • Elaborat gospodarenja neopasnim otpadom , Komunalni servis d.o.o. Rovinj, Rovinj , prosinac 2018.
 • Elaborat gospodarenja otpadom, TEC Gradnja d.o.o., Šibenik, ožujak 2017.
 • Elaborat gospodarenja otpadom, Našički park d.o.o., Našice, travanj 2017.
 • Elaborat za gospodarenje otpadom, Neapolis d.o.o. Novigrad , Novigrad, srpanj 2017.
 • Elaborat gospodarenja otpadom Izmjena i dopuna , Piškornica sanacijsko odlagalište d.o.o., Koprivnički Ivanec, veljača 2017.
 • Elaborat gospodarenja otpadom, Čistoća Metković d.o.o., Metković, ožujak 2017.
 • Elaborat gospodarenja otpadom Kaštijun d.o.o., Kaštijun d.o.o. Pula , Pula , prosinac 2017.
 • Elaborat gospodarenja otpadom , 6. Maj d.o.o., Umag, travanj 2017.
 • Elaborat gospodarenja otpadom , Loši prijevoznički obrt, Pakoštane , srpanj 2017.
 • Izmjene Elaborata gospodarenje otpadom, DEPOS d.o.o., Sisak, kolovoz 2017.
 • Izmjene i dopune Elaborata gospodarenja otpadom , CEMEX Hrvatska d.d., Kaštel Sućurac, kolovoz 2017.
 • Elaborat gospodarenja otpadom , Komunalac d.o.o., Garešnica, kolovoz 2017.
 • Izmjene i dopune Elaborata gospodarenja otpadom , CE-ZA-R d.o.o., Zagreb, studeni 2017.
 • Elaborat gospodarenja neopasnim otpadom na lokaciji Oroslavje, Eko Flor Plus d.o.o., Oroslavje, prosinac 2017.
 • Izmjene i dopune Elaborata gospodarenja otpadom , Komunalac d.o.o. , Grubišno polje, listopad 2017.
 • Izmjena i dopuna Elaborata gospodarenja otpadom , Odlagalište d.o.o., Nova Gradiška , prosinac 2017.
 • Elaborat gospodarenja otpadom - Obavljanje djelatnosti gospodarenja otpadom - Sakupljanje otpada postupkom sakupljanja i interventnog sakupljanja te zbrinjavanje otpada na lokaciji J.J. Strossmayera 175 a, Županja, Komunalije Hrgovčić d.o.o., Županja, kolovoz 2016.
 • Elaborat gospodarenja otpadom - Obavljanje djelatnosti gospodarenja otpadom - Sakupljanje i zbrinjavanje neopasnog otpada postupkom D1 na lokaciji gospodarenja otpadom odlagalište otpada "Petrovačka dola", Komunalac d.o.o. Vukovar, Vukovar, lipanj 2016.
 • Elaborat gospodarenja otpadom - Obavljanje djelatnosti gospodarenja otpadom - Sakupljanje, oporaba i zbrinjavanje otpada na lokaciji odlagalište otpada "Ilovac", Čistoća d.o.o. Karlovac, Karlovac, veljača 2016.
 • Elaborat gospodarenja otpadom - Obavljanje djelatnosti sakupljanja, druge obrade i oporabe otpada na lokaciji Leć bb, Vodice, Obrt Bumba , Vodice, veljača 2016.
 • Elaborat gospodarenja otpadom- Obavljanje djelatnosti sakupljanja i zbrinjavanja komunalnog i neopasnog otpada na lokaciji odlagališta neopasnog otpada "Mraclinska Dubrava", VG Čistoća d.o.o., Velika Gorica, veljača 2016.
 • Elaborat gospodarenja otpadom - Obavljanje djelatnosti sakupljanja i zbrinjavanja neopasnog otpada postupkom D1 na lokaciji gospodarenja otpadom odlagalište otpada „Jerovec" - Ivanec, Ivkom d.d., Ivanec, svibanj 2016.
 • Elaborat gospodarenja otpadom - Obavljanje djelatnosti gospodarenja otpadom za vrijeme pokusnog rada postrojenja na lokaciji gospodarenja otpadom Županijski centar za gospodarenje otpadom Istarske županije "Kaštijun", Kaštijun d.o.o., Pula, veljača 2016.
 • Elaborat gospodarenja otpadom koji sadrži azbest - Obavljanje djelatnosti zbrinjavanja otpada postupkom D5 na lokaciji odlagalište otpada „Cerik", Darkom Daruvar, Daruvar, siječanj 2016.
 • Elaborat gospodarenja otpadom koji sadrži azbest - Obavljanje djelatnosti zbrinjavanja otpada postupkom D5 na lokaciji gospodarenja otpadom odlagalište otpada "Dubravica", Čistoća Metković d.o.o., Metković, svibanj 2016.
 • Elaborat gospodarenja otpadom - Novelacija neopasni - Obavljanje djelatnosti sakupljanja i zbrinjavanja otpada na lokaciji odlagalište otpada "Ivančino brdo", Ivana Lepušića bb, Komunalno poduzeće, d.o.o. Križevci, Križevci, ožujak 2016.
 • Elaborat gospodarenja otpadom - Azbest - Obavljanje djelatnosti djelatnosti zbrinjavanja otpada postupkom D5 na lokaciji odlagalište otpada "Rakitovac", Komunalac Gospić, Gospić, travanj 2016.
 • Elaborat gospodarenja otpadom - Obavljanje djelatnosti sakupljanja, prihvata i privremenog skladištenja neopasnog otpada na lokaciji gospodarenja otpadom Lučka bb, Ploče, KOMUNALNO ODRŽAVANJE d.o.o., Ploče, lipanj 2016.
 • Elaborat gospodarenja otpadom - Obavljanje djelatnosti obrade postupkom R3 na lokaciji gospodarenja otpadom Cehovska ulica 44/M, 42000 Varaždin, C.I.O.S. MBO d.o.o., Varaždin, srpanj 2016.
 • Elaborat gospodarenja otpadom - Azbest - Obavljanje djelatnosti sakupljanja opasnog otpada na lokaciji Kloštar Ivanić, Eko flor plus d.o.o., Kloštar Ivanić, listopad 2016.
 • Elaborat gospodarenja otpadom - Azbest - Obavljanje djelatnosti zbrinjavanja otpada postupkom D5 na lokaciji odlagalište otpada ""Ilovac"", Čistoća d.o.o. Karlovac, Karlovac, srpanj 2016.
 • Elaborat gospodarenja otpadom - Azbest - Obavljanje djelatnosti gospodarenja otpadom (sakupljanje, oporaba i  zbrinjavanje otpada) na lokaciji gospodarenja otpadom ""Gradsko odlagalište"" Beli Manastir, Bele Bartoka 24a, Baranjska čistoća d.o.o., Beli Manastir, listopad 2016.
 • "Elaborat gospodarenja otpadom - Obavljanje djelatnosti zbrinjavanja otpada postupkom D5 na lokaciji gospodarenja otpadom odlagalište otpada ""Petrovačka dola", Komunalac d.o.o. Vukovar, Vukovar, rujan 2016."
 • Elaborat gospodarenja otpadom - Obavljanje djelatnosti gospodarenja otpadom (sakupljanje i zbrinjavanje otpada) na lokaciji odlagalište otpada "Peski", Đurđevac, Komunalne usluge Đurđevac d.o.o., Đurđevac, listopad 2016.
 • Elaborat gospodarenja otpadom - obavljanje djelatnosti gospodarenja otpadom (sakupljanje i zbrinjavanje neopasnog otpada) na lokaciji gospodarenja otpadom odlagalište otpada "Lončarica Velika", Osijek, Unikom d.o.o., Osijek, studeni 2016.
 • Elaborat gospodarenja otpadom - Obavljanje djelatnosti gospodarenja neopasnim otpadom na lokaciji Mokrice 180/c, Oroslavlje, Eko-Flor Plus d.o.o., Oroslavlje, prosinac 2016.
 • Elaborat gospodarenja otpadom - Obavljanje djelatnosti gospodarenja otpadom - Sakupljanje i zbrinjavanje otpada na lokaciji odlagalište otpada "Cerik", Darkom d.o.o. Daruvar, Daruvar, srpanj 2015.
 • Elaborat gospodarenja otpadom - Obavljanje djelatnosti gospodarenja otpadom - Sakupljanje, prijevoz i zbrinjavanje otpada na lokaciji odlagalište otpada "Gorjak", Krakom d.o.o., Krapina, prosinac 2015.
 • Elaborat gospodarenja otpadom - Pogoni/lokacije: Kukuljanovo, Pula, Ogulin; otočac, Rijeka, Metis d.d., Rijeka, travanj 2015.
 • Elaborat gospodarenja otpadom - Obavljanje djelatnosti gospodarenja otpadom - Sakupljanje i zbrinjavanje otpada na lokaciji odlagalište otpada Ivančino brdo, Ivana Lepušića bb, Komunalno poduzeće d.o.o. Križevci, Križevci, listopad 2015.
 • Elaborat gospodarenja otpadom - Obavljanje djelatnosti gospodarenja otpadom - Sakupljanje, prijevoz, privremeno skladištenje i zbrinjavanje otpada na lokaciji odlagalište otpada "Šagulje-Ivik", Odlagalište d.o.o., Nova Gradiška, ožujak 2015.
 • Elaborat gospodarenja otpadom za lokaciju Zagreb i ostale lokacije, CIOS, Zagreb, svibanj 2015.
 • Elaborat gospodarenja otpadom - Obavljanje djelatnosti gospodarenja otpadom - Sakupljanje i zbrinjavanje otpada na lokaciji odlagalište otpada Dubravica, Čistoća Metković d.o.o., Metković, studeni 2015.
 • Elaborat gospodarenja otpadom  - Odlagalište otpada "Lovornik", KOMUNALNO ODRŽAVANJE d.o.o., Ploče, ožujak 2015.
 • Elaborat gospodarenja otpadom - Obavljanje djelatnosti sakupljanja i druge obrade neopasnog otpada na lokaciji ""Beketinci"", Vučka ulica 6, Unija Nova d.o.o., Beketinci, travanj 2015."
 • Elaborat gospodarenja otpadom - Obavljanje djelatnosti sakupljanja i oporabe otpada na lokaciji Breza, k.č.br. 3686, k.o. Breza; Savjetovanje do ishođenja dozvole za gospodarenje otpadom , GP Krk d.d., Breza, rujan 2015.
 • Elaborat gospodarenja otpadom - Obavljanje djelatnosti gospodarenja otpadom - Skupljanje, prijevoz i privremeno skladištenje otpada na lokaciji Stanka Vraza 37, Slavonski Brod, TD Komunalac d.o.o., Slavonski Brod, prosinac 2015.
 • Elaborat gospodarenja otpadom - Obavljanje djelatnosti sakupljanja i zbrinjavanja neopasnog otpada na lokaciji odlagališta otpada "Donji Picudo" i Interni akti zaštite voda vezanih uz odlagalište "Donji Picudo", 6. Maj d.o.o., Umag, svibanj 2015.
 • Elaborat gospodarenja otpadom - Obavljanje djelatnosti sakupljanja i skladištenja otpada na lokaciji Galižana, Labinska ulica 81, Unija Nova d.o.o., Galižana, studeni 2015.
 • Elaborat gospodarenja otpadom , CIOS MBO d.o.o., Varaždin, studeni 2015.
 • Elaborat gospodarenja otpadom za lokaciju odlagalište Lokva Vidotto i za lokaciju reciklažnog dvorišta Gripoli, te za lokaciju pogona za obradu građevnog otpada, Komunalni servis d.o.o. Rovinj, Rovinj, lipanj 2014.
 • Elaborat gospodarenja otpadom - Obavljanje djelatnosti sakupljanja, skladištenja i mehaničke obrade neopasnog i inertnog otpada na lokaciji "Leć", Obrt Bumba , Vodice, travanj 2014.
 • Elaborat gospodarenja otpadom - Obavljanje djelatnosti gospodarenja otpadom - Sakupljanje, prijevoz, privremeno skladištenje i zbrinjavanje otpada na lokaciji odlagalište otpada "Duplja", KTD Ivanj d.o.o., Novi Vinodolski, svibanj 2014.
 • Elaborat gospodarenja otpadom - Obavljanje djelatnosti gospodarenja otpadom - Sakupljanje, skladištenje i zbrinjavanje otpada na lokaciji odlagalište otpada "Johovača", Komunalac d.o.o., Garešnica, listopad 2014.
 • Elaborat gospodarenja otpadom - Obavljanje djelatnosti gospodarenja otpadom - Sakupljanje, privremeno skladištenje i zbrinjavanje neopasnog otpada na lokaciji odlagalište otpada "Lončarica Velika", Unikom d.o.o., Osijek, listopad 2014.
 • Elaborat gospodarenja otpadom - Obavljanje djelatnosti gospodarenja otpadom - Sakupljanje, interventno sakupljanje i zbrinjavanje opasnog otpada NKD djelatnost 0910 – pomoćne djelatnosti za vađenje nafte i prirodnog plina na lokaciji Moslavačka Gračenica, STSI d.o.o., Moslavačka Gračenica, ožujak 2014.
 • Elaborat gospodarenja otpadom - Obavljanje djelatnosti gospodarenja otpadom - Sakupljanje, prijevoz i zbrinjavanje otpada na lokaciji odlagalište otpada "Prdavac", Komunalac d.o.o., Grubišno Polje, lipanj 2014.
 • Elaborat gospodarenja otpadom - Obavljanje djelatnosti gospodarenja otpadom - Sakupljanje, prijevoz i zbrinjavanje otpada na lokaciji odlagalište otpada "Sodol", Stambeno komunalno gospodarstvo d.o.o., Ogulin, lipanj 2014.
 • Elaborat gospodarenja otpadom - Obavljanje djelatnosti gospodarenja otpadom - Sakupljanje, prijevoz i zbrinjavanje otpada na lokaciji odlagalište otpada "Grabovica", Čistoća d.o.o. Dubrovnik, Dubrovnik, svibanj 2014.
 • Elaborat gospodarenja otpadom - Obavljanje djelatnosti gospodarenja otpadom - Sakupljanje i skladištenje građevinskog otpada koji sadrži azbest na lokaciji industrijske zone u Pazinu, Šime Kurelića 20/4, Ekooperativa d.o.o., Pazin, srpanj 2014.
 • Elaborat gospodarenja otpadom - Obavljanje djelatnosti gospodarenja otpadom - Sakupljanje, prijevoz, privremeno skladištenje i zbrinjavanje otpada na lokaciji odlagalište otpada "Beljavine", Komunalac Vrbovec d.o.o., Vrbovec, listopad 2014.
 • Elaborat gospodarenja otpadom - Obavljanje djelatnosti gospodarenja otpadom - Sakupljanje i druge obrade i oporabe otpada, Unija Nova d.o.o., Sesvetski Kraljevac, travanj 2014.
 • Elaborat gospodarenja otpadom - Obavljanje djelatnosti gospodarenja otpadom - Sakupljanje, prijevoz, privremeno skladištenje i zbrinjavanje otpada na lokaciji "Gradsko odlagalište" Beli Manastir, Baranjska čistoća , Beli Manastir, srpanj 2014.
 • Elaborat gospodarenja otpadom - Obavljanje djelatnosti gospodarenja otpadom - Sakupljanje i zbrinjavanje komunalnog i neopasnog otpada na lokaciji odlagališta neopasnog otpada "Kokojevica", KTD Mindel d.o.o., Lumbarda, svibanj 2014.
 • Elaborat gospodarenja otpadom - Održavanje čistoće, odlaganje komunalnog otpada, održavanje javnih površina Prema NKD 2007: obrada i zbrinjavanje neopasnog otpada (razred 38.21) na lokaciji odlagalište otpada ""Taborište"", Komunalac d.o.o. Petrinja , svibanj 2014.
 • Elaborat gospodarenja otpadom - Obavljanje djelatnosti gospodarenja otpadom - Sakupljanje, privremeno skladištenje i zbrinjavanje otpada na lokaciji odlagalište otpada "Rakitovac", Grad Gospić,  kolovoz 2014.
 • Elaborat gospodarenja otpadom - Obavljanje djelatnosti sakupljanja i oporabe neopasnog otpada na lokaciji biološkog uređaja za  pročišćavanje i obradu otpadnih voda u Herešinu pokraj Koprivnice, Koprivničke vode d.o.o., Koprivnica, studeni 2014.
 • Glavni projekt - Etapa 2 - Reciklažno dvorište na odlagalištu otpada "Peski" u Đurđevcu , Komunalne usluge Đurđevac d.o.o., Đurđevac, listopad 2014.
 • Elaborat gospodarenja otpadom - Obavljanje djelatnosti gospodarenja otpadom, Komunalno društvo LIPA d.o.o., Slunj, rujan 2014.
 • Elaborat gospodarenja otpadom - Strojarska 5a i Strojarska 7, Unija Nova d.o.o., Sesvete, listopad 2014.
 • Elaborat gospodarenja otpadom - Obavljanje djelatnosti sakupljanja, oporabe i zbrinjavanja neopasnog i inertnog otpada na odlagalištu otpada "Kaštijun", Pula Herculanea d.o.o., Pula, prosinac 2014.
 • Elaborat gospodarenja otpadom - Obavljanje djelatnosti sakupljanja i zbrinjavanja neopasnog i inertnog otpada na gradskom odlagalištu u Virovitici, , Virovitica, prosinac 2014.
 • Elaborat gospodarenja otpadom - Gospodarenje komunalnim otpadom na području Osječko-baranjske županije do uspostave centra za gospodarenje otpadom, Osječko-baranjska županija, Upravni odjel za prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša, Osječko-baranjska županija, srpanj 2013.